Hướng tới phong cách sống bền vững

ThienNhien.Net – Xây dựng một thói quen sống bền vững là vấn đề sống còn của nhân loại. Tuy nhiên thay đổi thói quen, thay đổi nhận thức và thay đổi hành vi là cả một quá trình. Đồng hành cùng thế hệ trẻ, Trung tâm Phát triển Sáng kiến Cộng đồng và Môi trường (C&E) luôn mong muốn hướng thanh niên chủ động tham gia, vận động bạn bè người thân xây dựng phong cách sống bền vững.


Năm 2009, Trung tâm Phát triển Sáng kiến Cộng đồng và Môi trường (C&E) đã hợp tác với các tổ chức môi trường và các trường Đại học tham gia “Nghiên cứu khảo sát toàn cầu về phong cách sống bền vững” do Ban Công nghệ, công nghiệp và Kinh tế – Chương trình Môi trường Liên Hiệp Quốc (UNEP) hướng dẫn, với sự tài trợ của Bộ Môi trường Thụy Điển và Nhóm công tác về Phong cách sống bền vững do Thụy Điển chủ trì.

Nghiên cứu khảo sát toàn cầu đã chỉ ra rằng, không chỉ có một định nghĩa duy nhất cho Phong cách sống bền vững. Mọi người và các cộng đồng dân cư trên khắp thế giới đang tìm kiếm và đề xuất các giải pháp sáng tạo khác nhau, khuyến khích và hỗ trợ các hành động để cổ vũ phong cách sống bền vững tôn trọng nền văn hóa đa dạng trên toàn thế giới.

Kết quả khảo sát tại Việt nam về phong cách sống và tiêu dùng bền vững cho thấy, đa số người dân tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng…, sử dụng mô tô và ô tô để thuận tiện cho việc đi lại. Mọi người cũng chưa thực sự quan tâm sử dụng điện, nước, nhiên liệu, thực phẩm một cách hiệu quả và tiết kiệm nhất.

Năm 2010, C&E đã xây dựng một chiến lược thúc đẩy phong cách sống và tiêu dùng bền vững tại Việt Nam. C&E cũng đã được UNEP và chương trình Youth Exchange cho phép dịch, điều chỉnh bộ tài liệu hướng dẫn về tiêu dùng có trách nhiệm và bền vững sao cho phù hợp để phổ biến ở Việt Nam.

SGS Group Management Ltd, là công ty hàng đầu trên thế giới có mặt tại Việt Nam vào tháng 09/1997 hoạt động về giám định, đánh giá thử nghiệm và chứng nhận có khả năng cung cấp các kỹ năng tinh thông ở mức độ cao trong tất cả các lĩnh vực về tiêu chuẩn ISO kiểm toán, giao tiếp và phát triển quan hệ đối tác. SGS gần đây đã bày tỏ sự quan tâm trong việc hỗ trợ thanh niên về cách sống bền vững, môi trường và giáo dục tại Việt Nam. SGS đang hỗ trợ C&E thực hiện chương trình này với quy mô nhỏ và sẽ tiếp tục hỗ trợ trong những năm tới.

Đồng thời, SGS Thụy Sỹ đã phê duyệt tài trợ một dự án quy mô nhỏ về “Xây dựng năng lực hướng tới Phong cách sống bền vững” thực hiện ở Việt Nam và Philippines dưới sự điều phối của UNEP.

Tại Việt Nam, C&E đã nhận được sự hỗ trợ tích cực của SGS Việt Nam để triển khai dự án này nhằm thúc đẩy sự thay đổi trong hành vi và lối sống của người tiêu dùng thông qua các chiến dịch nâng cao nhận thức, giáo dục, truyền thông và hành động cho giới trẻ.

Xây dựng năng lực nhằm giúp giới trẻ phát triển và thực hành các sáng kiến sinh thái là một hợp phần quan trong của dự án này. C&E sẽ phối hợp với SGS Việt Nam và một số đối tác tổ chức 2 khoá tập huấn thử nghiệm đầu tiên để hướng dẫn sử dụng một phần của bộ tài liệu UNEP cho thanh niên ở Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh vào tháng 06/2010.