Triển khai Dự án cải tạo sông Tô Lịch

ThienNhien.Net – Trong khuôn khổ “Chương trình hợp tác về biến đổi khí hậu các nước Đông Á” với các đối tác Hàn Quốc, UBND Thành phố Hà Nội đã đề xuất triển khai Dự án cải tạo sông Tô Lịch và biện pháp thu gom xử lý nước thải. Đồng thời, thành phố cũng đề nghị Bộ Kế hoạch & Đầu tư xem xét, trình Chính phủ phê duyệt Dự án này.


Dự án có tổng kinh phí dự kiến 35 triệu USD, trong đó, phía Hàn Quốc dự tính cho vay ưu đãi và viện trợ không hoàn lại khoảng 30 triệu USD, vốn đối ứng của Việt Nam xấp xỉ 5 triệu USD.

Theo kế hoạch, trong thời gian từ 2010 – 2015, một trạm thu gom nước thải và nhà máy xử lý nước thải quy mô nhỏ (công suất từ 25.000m3 đến 30.000m3/ngày) sẽ được xây tại đầu nguồn sông Tô Lịch.

Hiện nay, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (cơ quan chuẩn bị dự án) đã hoàn tất đề cương chi tiết Dự án cải tạo sông Tô Lịch và biện pháp thu gom nước thải theo quy định.

Từ tháng 09/2009, đề cương Đề án “Định hướng cải tạo, nâng cấp sông Tô Lịch, thí điểm biện pháp thu gom, xử lý nước thải” đã được thành phố phê duyệt, với phạm vi nghiên cứu thuộc địa bàn các quận, huyện từ đầu nguồn sông Tô Lịch (cửa điều tiết nối với Hồ Tây) đến điểm hợp lưu với sông Lừ (phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai). Theo đó, đã hoạch định ra 2 giai đoạn.

Giai đoạn 1: 2009 – 2010 là thời gian cải thiện chất lượng nước sông, xây trạm xử lý nước thải quy mô nhỏ cùng hệ thống xử lý nước thải, kết hợp xử lý bề mặt và nạo vét thường xuyên;

Giai đoạn 2: 2011 – 2015 là thời gian giải quyết toàn diện vấn đề tiêu thoát nước vào mùa mưa, đảm bảo dòng chảy mùa khô, thu gom nước thải từng đoạn để xử lý tập trung trước khi đổ vào sông và cải tạo cảnh quan sinh thái cũng như đô thị hai bên bờ sông, chấm dứt hiện tượng lấn chiếm.