Nghiêm cấm dùng xung điện hủy diệt nguồn lợi thủy sản

ThienNhien.Net – Sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản là hành động hủy diệt nguồn lợi, phá hủy sinh cảnh và gây ô nhiễm môi trường sống của các loài thủy sản, vi phạm nghiêm trọng pháp lệnh Bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản. Để ngăn chặn và nghiêm cấm tình trạng trên, UBND tỉnh Cà Mau vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị có liên quan tăng cường công tác tuyên truyền Luật Thủy sản và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản về tác hại của việc sử dụng xung điện, chất độc để khai thác thủy sản.


Trong những năm qua, Thủ tướng Chính phủ và nhiều bộ, ngành có liên quan, UBND các tỉnh đã ban hành nhiều văn bản quy định nghiêm cấm các hành vi nói trên. Tuy nhiên, tình trạng sử dụng xung điện (kích điện), chất nổ và chất độc để khai thác thủy sản vẫn đang diễn ra.

Hơn thế nữa, ngoài những con tôm, con cá mà người dùng xung điện bắt được, những loài thủy sản khác cũng chết hàng loạt, những sinh vật phù du cũng không chịu nổi dòng điện cao như vậy. Đây là hành động tàn phá, hủy diệt các loài thủy, hải sản trên phạm vi rộng, gây ô nhiễm môi trường, tác động xấu đến các khu vực nuôi thủy sản lân cận.

Văn bản chỉ đạo mới đây của UBND tỉnh Cà Mau về vấn đề này nhằm mục đích nâng cao ý thức bảo vệ nguồn lợi thủy sản, tích cực tham gia tái tạo nguồn lợi thủy sản và chấp hành đúng các quy định về bảo vệ nguồn lợi thủy sản, bảo vệ môi trường của người dân.

Song song đó, các ngành chức năng của tỉnh cần theo dõi, tuần tra, kiểm soát chặt chẽ các phương tiện trên từng tuyến khai thác, kịp thời ngăn chặn và xử lý theo quy định đối với các đối tượng sử dụng xung điện, chất độc để khai thác thủy sản trên biển, khu vực ven bờ; đánh bắt các loài thủy sản có kích thước nhỏ hơn quy định, sử dụng ngư cụ, loại nghề bị cấm trong khai thác thủy sản.

Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, truy quét các đối tượng buôn bán, tàng trữ, sử dụng trái phép xung điện, chất độc để khai thác thủy sản và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.