Không để phát sinh cơ sở gây ô nhiễm nghiêm trọng

ThienNhien.Net – Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chỉ đạo xây dựng kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đến năm 2020, trong đó yêu cầu không để phát sinh trường hợp mới.

Tại cuộc họp chiều 13/8, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã báo cáo kết quả 10 năm thực hiện Quyết định số 46/2003/QĐ-TTg với mục tiêu tập trung xử lý gần 5.000 cơ sở ô nhiễm môi trường được rà soát, thống kê đến thời điểm đó.

Ảnh minh họa: Chinhphu.vn
Ảnh minh họa: Chinhphu.vn

Đến nay, phần lớn các cơ sở ô nhiễm môi trường đã được xử lý triệt để, góp phần giảm đáng kể các điểm nóng về ô nhiễm môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Có 378 cơ sở gây ô nhiễm nghiêm trọng đã hoàn thành các biện pháp xử lý. TP. HCM đã di dời 1.261/1.402 cơ sở gây ô nhiễm, TP. Hà Nội xây dựng kế hoạch di dời 400 cơ sở.

Thời điểm hiện tại, trong số 3.856 cơ sở gây ô nhiễm nghiêm trọng được thống kê còn 279 cơ sở vẫn đang trong quá trình tiến hành các biện pháp xử lý ô nhiễm triệt để. Bên cạnh đó, nhiều cơ sở khác đang trong quá trình rà soát, đánh giá về mức độ gây ô nhiễm.

Đây là mục tiêu để Chính phủ chỉ đạo các biện pháp tiếp tục đẩy mạnh bảo vệ môi trường, xây dựng kế hoạch cho giai đoạn đến năm 2020, không để phát sinh và xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường.

Theo yêu cầu của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các bộ, ngành tăng cường các đoàn kiểm tra, cùng các địa phương khẩn trương tiến hành rà soát, phát hiện và lập danh mục cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng cần phải xử lý trong giai đoạn từ nay đến năm 2020.

Cùng với đó hoàn thiện đồng bộ các cơ chế, chính sách quản lý để có căn cứ pháp lý hiệu quả trong xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Tiến hành phân loại và đề xuất hướng xử lý từ yêu cầu tiến hành các biện pháp xử lý môi trường, tạm thời đình chỉ đến cấm hoạt động các cơ sở gây ô nhiễm nghiêm trọng.