Đà Nẵng: Tiếp tục triển khai dự án rau sạch tại Hòa Vang

ThienNhien.Net – Tại Đà Nẵng, mới đây đã diễn ra cuộc họp triển khai Dự án an toàn sản phẩm nông nghiệp và Chương trình khí sinh học do Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh làm chủ đầu tư và thực hiện.

Dự án có tổng vốn 66,054 tỷ đồng, trong đó vốn vay của Ngân hàng Phát triển châu Á là 57,704 tỷ đồng, vốn đối ứng của thành phố Đà Nẵng 8,351 tỷ đồng, gồm 4 hợp phần: Phát triển khung thể chế và thiết lập hệ thống an toàn chất lượng sản phẩm nông nghiệp hoạt động có hiệu quả; Thiết lập cơ sở hạ tầng và trang thiết bị hỗ trợ cho sản phẩm rau an toàn; Giảm nguy cơ từ chất thải chăn nuôi, phát triển khí sinh học; Quản lý dự án.

Dự án được thực hiện trên địa bàn các xã Hòa Tiến và Hòa Phong, huyện Hòa Vang từ tháng 09/2009 đến tháng 12/2015. Theo Báo cáo của Sở Nông nghiệp và phát triển Nông thôn, đến nay, dự án cơ bản đã hoàn thành việc quy hoạch các điểm sản xuất rau an toàn, thành lập Ban quản lý dự án.

Trong năm 2010 sẽ triển khai quy hoạch thiết kế hạ tầng các vùng dự án, tập huấn đào tạo cho nông dân, tổ chức tham quan, học tập, triển khai chương trình khí sinh học.

Dự kiến từ năm 2011 đến năm 2015, dự án sẽ tiếp tục đầu tư trang thiết bị, hình thành các điểm bán rau an toàn…

Với dự án này, Đà Nẵng sẽ xây dựng hình thành các mô hình sản xuất rau sạch tiên tiến tại các vùng dự án; phát triển khí sinh học để cải thiện môi trường và nâng cao cuộc sống người dân.