“Ngày Môi trường 2010” của tỉnh Bắc Kạn

ThienNhien.Net – Hàng năm, ngày 01/02 ở tỉnh Bắc Kạn được lấy là Ngày vì môi trường. Năm nay, theo như thông lệ, Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Kạn đã phối hợp với Đoàn thanh niên tỉnh Bắc Kạn, UBND thị xã Bắc Kạn tổ chức “Ngày môi trường 2010” tại khắp các huyện, thị với lực lượng nòng cốt là học sinh, sinh viên và cán bộ công nhân viên chức, nhằm phát động toàn thể nhân dân nâng cao ý thức giữ gìn và bảo vệ môi trường.


Tại lễ phát động, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Đức Lân nhấn mạnh: “Ô nhiễm và suy thoái môi trường đã và đang ảnh hưởng trực tiếp đến đồng bào sống trong các khu vực rừng bị tàn phá, đất đồi núi bị đào bới, trong khi ý thức bảo vệ môi trường của người dân chưa cao. “Ngày môi trường” là dịp để nâng cao nhận thức của các cấp chính quyền, các ngành, đoàn thể quần chúng, các tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh có những hành động thiết thực vào việc tạo cảnh quan môi trường sanh – sạch – đẹp, bảo vệ môi trường trụ sở làm việc, nơi cư trú… góp phần làm cho môi trường thêm trong lành”.

Ngay sau đó, lãnh đạo UBND tỉnh và các Sở, ban ngành cùng với trên 100 học sinh, sinh viên đã tham gia làm vệ sinh khu vực suối Đội Kỳ. Đây là con suối chảy từ xã Nông Thượng qua địa bàn thị xã Bắc Kạn và đổ ra sông Cầu. Dòng suối này đang bị ô nhiễm nặng do sự đô thị hóa mạnh mẽ và nguồn nước thải sinh hoạt không được xử lý của các khu dân cư trực tiếp đổ ra suối.