Tập huấn trồng cây lâm nghiệp ở phía Bắc

ThienNhien.Net – Trồng rừng là một trong những giải pháp khôi phục rừng có hiệu quả, góp phần ngăn chặn, giảm thiểu tác hại của thiên tai, cải thiện môi trường sống và cả sinh kế cho con người. Nhằm giúp cán bộ khuyến nông, khuyến lâm, cán bộ lâm nghiệp địa phương có thêm tư liệu tập huấn và bộ công cụ hỗ trợ bài giảng để truyền đạt cho người dân, chủ trang trại, giúp họ nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả rừng trồng, Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư Quốc gia đã phối hợp với trường Đại học Lâm nghiệp biên soạn cuốn tài liệu tập huấn và đĩa phim "Kỹ thuật gây trồng một số loài cây lâm nghiệp ở phía Bắc".


Trước khi đưa ra hội đồng nghiệm thu lấy ý kiến đóng góp của các chuyên gia, Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư Quốc gia phối hợp với trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức lớp Tập huấn giảng thử tài liệu: “Kỹ thuật gây trồng một số loài cây lâm nghiệp ở phía Bắc” tại trường Đại học Lâm nghiệp cho đối tượng là giảng viên, cán bộ khuyến nông, nông dân chủ chốt.

Trong thời gian 5 ngày từ 10-14/01/2010, với 3 chuyên đề lý thuyết chính: nhóm loài cây gỗ lá kim (bao gồm kỹ thuật gây trồng thông nhựa, thông mã vĩ); nhóm loài cây gỗ lá rộng (bao gồm kỹ thuật gây trồng giổi xanh, trám đen, xoan ta, dẻ đỏ, keo tai tượng, bạch đàn trắng, bạch đàn urô, phi lao); nhóm tre, trúc gồm (điềm trúc, vầu đắng); kết hợp với phần thực hành chủ yếu hướng dẫn học viên kỹ thuật chọn bầu dinh dưỡng, kỹ thuật gieo hạt, cấy cây, kỹ thuật pha thuốc phòng trừ sâu bệnh, kỹ thuật ghép, giâm hom, chiết cành, kỹ thuật xác định tuổi cây đem trồng, kỹ thuật làm đất, trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng sau trồng được các nhóm học viên thảo luận và góp ý, bổ sung để cuốn tài liệu được hoàn thiện hơn.

Bộ tài liệu tập huấn (tài liệu và đĩa phim) được các giảng viên trường Đại học Lâm nghiệp biên soạn công phu, đảm bảo nội dung và chất lượng cũng như đáp ứng nhu cầu đào tạo của các địa phương. Bộ tài liệu sẽ ra mắt bạn đọc trong năm nay.