PATH tuyển Quản lý kỹ thuật

Tổ chức PATH đang cần tuyển 01 Quản lý kỹ thuật, làm việc tại Tp. Hồ Chí Minh.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ Online tại địa chỉ: https://path.com/login

Hạn chót nộp hồ sơ: 20/06/2017

Thông tin chi tiết xem tại đây.