Năm 2010: Nông nghiệp đẩy mạnh phát triển bền vững

ThienNhien.Net – Sáng 28/12/2009) tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác điều hành hoạt động ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, triển khai công tác năm 2010.


Theo Bộ NN&PTNT, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn triển khai kế hoạch 2009 trong điều kiện có nhiều khó khăn: khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế thế giới tiếp tục lan rộng, có tác động mạnh mẽ đến nông nghiệp Việt Nam vốn là ngành sản xuất hướng mạnh ra xuất khẩu; biến đổi khí hậu ngày càng rõ nét và phức tạp, đặc biệt các trận bão số 9, 11, lũ lụt đã gây hậu quả nặng nề cho sản xuất và đời sống của người dân các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên; dịch bệnh vật nuôi, cây trồng diễn biến phức tạp.

Được sự quan tâm của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, cùng sự hỗ trợ tích cực của các ngành, kinh nghiệm chỉ đạo nhiều năm của Bộ NN&PTNT và các địa phương, sự nỗ lực của các doanh nghiệp và nông dân cả nước nên trong năm 2009 ngành nông nghiệp duy trì được tốc độ tăng trưởng khá, nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch năm và kế hoạch 5 năm góp phần vào tăng trưởng chung của nền kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và ổn định chính trị.

Ngay từ đầu năm, Bộ NN&PTNT đã tập trung triển khai các chương trình nhằm đưa nông nghiệp từng bước tiến nhanh trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Theo Tổng Cục Thống kê, năm 2009 giá trị tăng thêm của ngành đạt 1,9% giá trị sản lượng, tăng 2,8% so năm 2008. Trong đó nông nghiệp tăng 2,17%, lâm nghiệp 3,79% và thuỷ sản tăng 4,57%.

Bộ NN&PTNT cho biết, năm 2009 là năm được mùa, sản lượng thóc đạt 38,9 triệu tấn, tăng 167 nghìn tấn so năm 2008, đẩy mạnh xuất khẩu đạt mức kỷ lục 6 triệu tấn với kim ngạch gần 2,7 tỷ USD, an ninh lương thực được đảm bảo, giá cả trong nước ổn định. Trong chăn nuôi, trừ đàn trâu bò bị giảm do ảnh hưởng của đợt rét năm trước và dịch lở mồm long móng, đàn lợn tăng 3,47%, đàn gia cầm tăng 12,8% – sản lượng thịt hơi các loại ước đạt 3,767 triệu tấn, tăng so với năm 2008 khoảng 6%.

Về lâm nghiệp, trồng rừng tập trung đạt 212 nghìn ha, tăng 5,9% so với năm trước; khoanh nuôi tái sinh và trồng bổ sung 1.032 nghìn ha rừng, tăng 5,2%; chăm sóc rừng trồng 486 nghìn ha; thực hiện khai thác gỗ 3,767 triệu m3.

Kinh tế thuỷ sản có chuyển biến tích cực trên cả hai hướng khai thác và nuôi trồng. Tổng sản lượng thuỷ sản ước 4,787 triệu tấn, tăng 4% so năm 2008; trong đó sản lượng nuôi trồng 2,517 triệu tấn, sản lượng khai thác 2,271 triệu tấn.

Nhờ đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại nên hoạt động xuất khẩu nông, lâm và thuỷ sản đều tăng mạnh về số lượng và chất lượng. Tổng kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thuỷ sản năm 2009 đạt 15,4 tỷ USD, vượt chỉ tiêu 14 tỷ USD Chính phủ giao; có 6 mặt hàng đạt kim ngạch trên 1 tỷ USD gồm: gạo, cà phê, cao su, đồ gỗ, tôm và cá tra.

Trong năm 2009, đời sống người nông dân được cải thiện, các địa phương đã nỗ lực triển khai các đề án, chương trình phát triển nông thôn theo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về “Xây dựng nông thôn mới”. Tỷ lệ hộ nghèo ở khu vực nông thôn năm 2009 giảm còn 13%. Các địa phương đã cơ bản hoàn thành xây dựng và triển khai đề án giảm nghèo nhanh và bền vững theo Nghị quyết 30a của Chính phủ.

Được sự quan tâm của Chính phủ, năm 2009 nguồn vốn đầu tư cho ngành được tăng lên, Bộ NN&PTNT được giao kế hoạch vốn xây dựng cơ bản gần 10 nghìn tỷ đồng, gấp 1,5 lần so năm trước. Nhờ đó, ngành đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch 5 năm Chính phủ giao, cụ thể: tăng năng lực tưới 450 nghìn ha, năng lực tiêu 243 nghìn ha, và năng lực ngăn mặn 192 nghìn ha.

Công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh, năng lực và hiệu lực quản lý được nâng cao; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng được chú trọng. Các thủ tục hành chính đã được công bố, đang chỉ đạo cắt giảm 30% và đơn giản hoá.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số vấn đề đặt ra đối với ngành nông nghiệp nước ta như: nông nghiệp phát triển kém bền vững, một số ngành hàng cạnh tranh thấp; nông thôn phát triển thiếu quy hoạch, kết cấu hạ tầng còn yếu kém, môi trường ô nhiễm; đời sống nông dân thấp, khả năng tái nghèo cao; hệ thống quản lý Nhà nước ở nhiều địa phương chậm.

Một số nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai trong năm 2010

Mục tiêu của toàn ngành năm 2010 sẽ tiếp tục phát triển ổn định, bền vững sản xuất nông nghiệp, tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về năng suất, chất lượng, an toàn thực phẩm, hiệu quả và sức cạnh tranh cao, góp phần tích cực vào ổn định và tăng trưởng kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội cho khu vực nông thôn và nông dân, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch phát triển nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2006 – 2010.

Bộ NN&PTNT sẽ đẩy mạnh sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp nhằm khôi phục đà tăng trưởng, góp phần ổn định và tăng trưởng kinh tế vĩ mô. Phấn đấu đạt sản lượng cả năm khoảng 39 triệu tấn thóc, mở rộng diện tích cao su 20 nghìn ha nhằm đạt chỉ tiêu quy hoạch 700 nghìn ha năm 2010. Đẩy mạnh sản xuất rau, hoa quả đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.

Tiếp tục khuyến khích chăn nuôi theo hướng tập trung, hình thức trang trại nuôi công nghiệp, gắn với cơ sở chế biến tập trung và xử lý chất thải nhằm đảm bảo hiệu quả, an toàn dịch bệnh và an toàn vệ sinh thực phẩm, phấn đấu đạt mức tăng trưởng 8 – 9%. Phấn đấu đạt tổng sản lượng thuỷ sản 4,8 triệu tấn, trong đó khai thác hải sản 2,2 triệu tấn, nuôi trồng thuỷ sản 2,6; giá trị sản xuất thuỷ sản tăng 7%, giá trị kim ngạch xuất khẩu tăng 11% so với năm 2009. Tốc độ tăng trưởng giá trị lâm nghiệp từ 1 – 1,5%, giá trị kim ngạch xuất khẩu đạt 3 tỷ USD, tỷ lệ che phủ rừng 40%.

Chuẩn bị và triển khai có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Phát triển thuỷ lợi và hạ tầng nông nghiệp, nông thôn đáp ứng yêu cầu phục vụ sản xuất dân sinh trước mắt và từng bước chuẩn bị ứng phó với biến đổi khí hậu nước biển dâng. Nâng cao năng lực cạnh tranh của nông sản hàng hoá với trọng tâm là thực hiện chương trình vệ sinh an toàn thực phẩm phục vụ tiêu dùng và xuất khẩu. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực và hiệu lực quản lý ngành.

Theo đó, một số chỉ tiêu tăng trưởng chính của ngành trong năm 2010 như sau:

– Tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng nông, lâm, thuỷ sản 3,0 – 3,2%; giá trị sản xuất nông, lâm, thuỷ sản 4,5 – 4,6%.

– Kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản 16 tỷ USD.

– Tỷ lệ hộ nghèo 12%.

– Tỷ lệ che phủ rừng đến cuối năm 2010 đạt 40%.

– Tỷ lệ hộ nông thôn được cấp nước hợp vệ sinh 83%.