Hơn 400 tỷ đồng phát triển rừng 4 huyện vùng cao

ThienNhien.Net – Nhằm thu hút người dân tham gia sản xuất nông – lâm nghiệp, góp phần ổn định dân cư và bảo vệ môi trường, giảm nhẹ thiên tai, UBND tỉnh Hà Giang đã phê duyệt dự án đầu tư, bảo vệ và phát triển rừng ở 4 huyện (Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc), với tổng vốn gần 411 tỷ đồng trong giai đoạn 2009 – 2015.

Dự án được triển khai bằng nguồn ngân sách của Nhà nước, với mục tiêu trồng mới hơn 10.000ha rừng; quản lý, bảo vệ 77.000ha; khoanh nuôi, phục hồi hơn 18.000ha, đặc biệt, nâng độ che phủ rừng của 4 huyện từ 34% lên gần 53% vào năm 2015.

Được biết, tổng diện tích đất lâm nghiệp của 4 huyện là trên 140.000ha, chiếm 59,8% tổng diện tích đất lâm nghiệp toàn tỉnh, trong đó, đất chưa có rừng khoảng hơn 63.000ha, chiếm gần 45% diện tích đất lâm nghiệp.