Chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về phát triển nông nghiệp

ThienNhien.Net – Trong hai ngày vừa qua, 08-09/12, Hội thảo quốc tế “Cơ điện nông nghiệp và kỹ thuật hệ thống sinh học” đã được tổ chức tại Hà Nội. Hội thảo do Viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch (VIAEP), Đại học Nông Lâm TP. HCM, Hội Cơ khí Nông nghiệp Việt nam và Chương trình Khoa học Công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước: “Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ phục vụ Công nghiệp hóa, hiện đại hóa Nông nghiệp và nông thôn (KC.07/06 – 10)”, đồng tổ chức.


Với sự tham gia của hơn 100 đại biểu đến từ Trung Quốc, Nhật Bản, Úc, Thái Lan và Việt Nam, các chuyên gia đã tập trung thảo luận các vấn đề: Năng lượng và máy nông nghiệp; Công nghệ sau thu hoạch; Năng lượng sinh học và năng lượng không truyền thống; Công nghệ thông tin trong nông nghiệp và nông nghiệp chính xác; Cơ điện tử sinh học và người máy trong nông nghiệp; Những vấn đề liên quan đến chính sách, quản lý…

Tại Việt Nam, cơ giới nông nghiệp còn ở mức thấp và không đồng bộ. Động lực trong nông nghiệp bình quân toàn quốc chỉ đạt 1,16 mã lực/1 ha canh tác. Các khâu gieo, cấy lúa chủ yếu vẫn bằng thủ công và công cụ cải tiến; khâu thu hoạch lúa chủ yếu mới sử dụng máy trong việc tẽ hạt, còn gặt bằng máy mới đạt khoảng 10%. Công nghệ bảo quản và chế biến nông sản sau thu hoạch vẫn chưa hoàn thiện. Việc làm khô nông sản chủ yếu dựa vào phơi nắng mặt trời. Vụ lúa hè thu ở đồng bằng sông Cửu Long thu hoạch vào mùa mưa nhưng chỉ có khoảng 38% sản lượng lúa được làm khô bằng máy sấy. Vì vậy, mức độ tổn thất sau thu hoạch ở các loại nông sản nhìn chung đều khá cao, từ 11% – 13% đối với lúa gạo; 13% – 15% đối với ngô; 20% đối với rau quả và thủy sản…

Cũng như rất nhiều nước khác trên thế giới, sự phát triển kinh tế – xã hội ở Việt Nam đang gặp nhiều khó khăn. Điều này liên quan mật thiết đến sản xuất nông nghiệp, chính vì vậy đẩy mạnh khoa học công nghệ trong nông nghiệp, đặc biệt là trong lĩnh vực cơ điện nông nghiệp và kỹ thuật hệ thống sinh học là hết sức cần thiết.

Hội thảo lần này thực sự là một diễn đàn để các nhà khoa học trao đổi thông tin và trình bày các ý tưởng của mình về phát triển kỹ thuật hệ thống sinh học, nghiên cứu hệ thống cơ khí nông nghiệp, thúc đẩy tìm kiếm đối tác nghiên cứu triển khai đóng góp vào sự phát triển chung của lĩnh vực này.