Thảo luận về chính sách ứng phó BĐKH tại Việt Nam

ThienNhien.Net – Những thách thức chính về biến đổi khí hậu đối với Việt Nam là gì? Cần có những chính sách gì để đảm bảo cho Việt Nam tiếp tục con đường phát triển bền vững? Đó là những câu hỏi chính đề cập trong tài liệu “Việt Nam và Biến đổi khí hậu – Tài liệu thảo luận về chính sách phục vụ phát triển con người bền vững” đã được công bố ngày 02/12, tại cuộc Đối thoại Quốc gia về Chính sách ứng phó biến đổi khí hậu ở Việt Nam do Văn phòng Liên hợp quốc (UN) tại Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng Tổ chức Oxfam Anh tổ chức. Nội dung cuộc đối thoại đã tập trung vào các ý kiến củng cố, hoàn thiện chính sách và chiến lược hành động của Nhà nước.


Tại đây, UN đã giới thiệu tài liệu nghiên cứu về chính sách và các thách thức chủ yếu của Việt Nam trong ứng phó với biến đổi khí hậu. Tài liệu này nêu bật những thách thức chính về biến đổi khí hậu đối với Việt Nam và đưa ra một loạt khuyến nghị để tăng cường các chính sách và hoạt động thực tiễn của quốc gia. Tài liệu cho rằng là một trong số các quốc gia bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi biến đổi khí hậu, song Việt Nam có thể tiến hành các biện pháp đối phó có ý nghĩa quan trọng mang lại nhiều cơ hội để Việt Nam tiếp tục phát triển.

Những lợi ích thu được không chỉ là ngăn chặn hiểm họa về những ảnh hưởng tiêu cực của biến đổi khí hậu, mà Việt Nam còn tranh thủ được các nguồn tài trợ quốc tế mới phục vụ cho việc thích ứng và giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu cũng như ứng dụng các công nghệ sạch hơn và hiệu quả hơn, đồng thời có thể tăng cường bình đẳng giới thông qua việc trao quyền cho phụ nữ tham gia vào công tác ra quyết định liên quan tới biến đổi khí hậu ở cấp địa phương và Trung ương.


Buổi đối thoại ngày 02/12. (Ảnh: UN)

Cuộc đối thoại cũng trình bày và trao đổi về hai báo cáo nghiên cứu có liên quan : “Đối phó với biến đổi khí hậu ở Việt Nam: Cơ hội tăng cường bình đẳng giới” được xây dựng trên cơ sở phối hợp với Tổ chức Oxfam và các cơ quan đối tác phía Việt Nam và Báo cáo “Tăng cường khả năng chống chịu và phục hồi: Các chiến lược thích ứng về sinh kế vùng ven biển có nhiều nguy cơ chịu tác động nhất bởi biến đổi khí hậu ở miền Trung Việt Nam”.

Các đại biểu tham dự cũng đã thảo luận một loạt vấn đề nêu ra như thách thức trong việc điều phối các hoạt động đối phó với biến đổi khí hậu, sự cần thiết phải xây dựng các cơ chế thích ứng và giảm thiểu dựa vào thị trường, các tác động khác nhau (thường là nghiêm trọng hơn) của biến đổi khí hậu đối với phụ nữ và Việt Nam làm thế nào để tiếp nhận, sử dụng hiệu quả nhất nguồn tài trợ gia tăng phục vụ cho các hoạt động thích ứng và giảm thiểu.

Bạn đọc có thể truy cập các tài liệu/báo cáo trong cuộc thảo luận chính sách này ở các đường link dưới đây:

• Việt Nam và biến đổi khí hậu: Tài liệu thảo luận về chính sách phục vụ phát triển con người bền vững

• Đối phó với biến đổi khí hậu ở Việt Nam: Cơ hội tăng cường bình đẳng giới

• Tóm lược tình hình về ảnh hưởng của biến đổi khí hậu