Formosa đáp ứng đủ điều kiện mới được hoạt động

ThienNhien.Net – Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh cần tiếp tục quản lý chặt chẽ về công nghệ đối với dự án thép Formosa, chỉ cho hoạt động khi đảm bảo đủ điều kiện.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng lưu ý tránh “hình thức” trong thẩm định môi trường với các dự án

Sáng ngày 9-1, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết của Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN-MT), Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng lưu ý nhiệm vụ của ngành là nâng cao chất lượng công tác thẩm định, đánh giá tác động môi trường, tránh làm “hình thức”.

“Có một thời kỳ chúng ta hình thức trong vấn đề môi trường do chưa nhận thức được hậu quả. Nhưng sự cố môi trường diễn ra nghiêm trọng trong năm 2016 là bài học cảnh tỉnh đòi hỏi chúng ta nghiêm túc để nâng cao chất lượng đánh giá môi trường”- Phó Thủ tướng nói.

Theo Phó Thủ tướng, các cơ quan tư vấn phải làm nòng cốt trong vấn đề này, trong đó có các nhà khoa học, các cơ quan quản lý nhà nước.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh không cho đầu tư các dự án không đảm bảo xử lý môi trường, chỉ cho dự án vận hành khi đủ cơ sở xử lý môi trường theo yêu cầu chất thải rắn, khí, nước thải.

Riêng với dự án nhà máy thép Formosa, Phó Thủ tướng yêu cầu tiếp tục kiểm soát chặt chẽ việc đầu tư công nghệ sản xuất, công nghệ xử lý môi trường, công tác quản lý môi trường. “Dự án đáp ứng đủ điều kiện mới cho hoạt động theo đúng thiết kế”- Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nói và lưu ý thêm với tất cả các cơ sở đã gây ô nhiễm khác cũng phải kiểm soát chặt chẽ, xử lý nghiêm.

Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ TN-MT Trần Hồng Hà đánh giá bên cạnh những kết quả đã đạt được, còn những hạn chế, tồn tại trong công tác quản lý của ngành như: việc sử dụng các nguồn tài nguyên chưa hiệu quả, còn tình trạng lãng phí, nhất là trong quản lý đất đai, khoáng sản, tài nguyên nước; tình trạng suy thoái tài nguyên, nhất là đất đai, nước, tài nguyên biển đang diễn ra nhanh dưới tác động của biến đổi khí hậu và hoạt động sản xuất, sinh hoạt thiếu bền vững; ô nhiễm môi trường còn nhiều phức tạp có chiều hướng gia tăng; biến đổi khí hậu diễn ra nhanh hơn so với dự báo, các hiện tượng thiên tai cực đoan có xu hướng ngày càng phức tạp, khó lường…

“Năm 2017 là năm bản lề, năm nền tảng tạo đà cho hoàn thành kế hoạch 5 năm giai đoạn 2016 – 2020. Mục tiêu đặt ra đối với ngành TN-MT là phải quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả, phát huy nguồn lực tài nguyên cho phát triển kinh tế – xã hội; bảo vệ môi trường cho phát triển bền vững và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu”- Bộ trưởng Hà nêu rõ.