Quảng Nam truy quét nạn khai thác vàng lậu

ThienNhien.Net – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam vừa yêu cầu Chủ tịch UBND thành phố Tam Kỳ chỉ đạo kiểm tra và truy quét tình trạng khai thác vàng trái phép tại địa bàn phường An Phú và xã Tam Phú, thành phố Tam Kỳ.

Cụ thể, thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy Quảng Nam tại Công văn số 859-CV/TU ngày 17/01/2013 về kiểm tra, xử lý nạn đào đãi vàng trái phép do các Báo và Đài Trung ương đứa tin vừa qua; trong đó các Báo, Đài phản ảnh tình trạng đào đãi vàng trái phép khu vực Núi Cấm, giáp ranh giữa phường An Phú và xã Tam Phú, thành phố Tam Kỳ ảnh hưởng trực tiếp đến công trình Tượng Mẹ Việt Nam Anh hùng đang thi công và tàn phá môi trường…

Hoạt động khai thác vàng ở vùng núi Cấm, Quảng Nam (Ảnh: báo Tiền Phong)
Hoạt động khai thác vàng ở vùng núi Cấm, Quảng Nam (Ảnh: báo Tiền Phong)

Ngoài ra, Chủ tịch UBND thành phố Tam Kỳ cần chủ trì tổ chức kiểm tra và chỉ huy truy quét hoạt động khai thác vàng trái phép tại khu vực Núi Cấm, phường An Phú và xã Tam Phú, thành phố Tam Kỳ theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh tại Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 15/4/2011; đồng thời tiến hành kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, cá nhân trong việc để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn; xử lý nghiêm những cán bộ, công chức làm trái quy định, bao che, buông lỏng công tác quản lý nhà nước về khoáng sản.

Sau khi tham gia tổ chức kiểm tra và truy quét theo chủ trương trên, phải tổ chức chốt chặn, quản lý chặt chẽ địa bàn, không để tái diễn tình trạng khai thác khoáng sản trái phép; báo cáo cụ thể tình hình và kết quả xử lý về UBND tỉnh trước ngày 25/01/2013.