Tập huấn quản lý bảo vệ môi trường cho cán bộ du lịch

ThienNhien.Net – Trong 2 đợt, từ ngày 17-19/11/2009 và 24- 26/11/2009, Vụ Tổ chức cán bộ – Tổng cục Du lịch (Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch) sẽ tổ chức khóa “Tập huấn nâng cao năng lực quản lý bảo vệ môi trường cho cán bộ quản lý về du lịch” tại hai địa điểm Nghệ An và TP. Hồ Chí Minh.


Với mục tiêu nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong ngành du lịch, từ cấp quản lý, chương trình tập huấn sẽ bao gồm các nội dung như:

– Thực trạng kinh doanh khách sạn và định hướng phát triển hệ thống cơ sở lưu trú du lịch ở Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế;

– Hướng dẫn triển khai chương trình bảo vệ môi trường, sử dụng tiết kiệm nguồn năng lượng trọng hệ thống cơ sở lưu trú du lịch;

– Lý luận về đánh giá môi trường chiến lược của việc áp dụng đánh giá môi trường chiến lược trong quá trình xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển du lịch ở Việt Nam và một số kinh nghiệm trong nước và quốc tế;

– Hướng dẫn quy trình thực hiện và phương pháp tiếp cận đánh giá môi trường chiến lược đối với dự án phát triển du lịch ở Việt Nam.

Tham gia đợt tập huấn lần này gồm có các chuyên viên, cán bộ quản lý về du lịch của Tổng cục Du lịch và các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên toàn quốc..