Xây dựng Hướng dẫn cấp phép cho thủy điện

ThienNhien.Net – Ngày 13/11, tại Vĩnh Phúc, Cục Quản lý Tài nguyên nước đã phối hợp với Cục Tài nguyên nước và Năng lượng Na Uy tổ chức Hội thảo “Xây dựng Hướng dẫn cấp phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước cho thủy điện”. Đây là Hội thảo nằm trong chương trình Dự án “Tăng cường năng lực cấp phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước cho thuỷ điện” do Chính phủ Na Uy tài trợ.


Tại Hội thảo, các đại biểu đã được nghe các chuyên gia cấp phép thủy điện Na Uy trình bày một số tham luận về tổng quan cấp phép cho phát triển thủy điện ở Na Uy, cấu trúc và nội dung Hướng dẫn cấp phép cho phát triển thủy điện ở Na Uy, sự giống nhau và khác nhau giữa cấp phép cho phát triển thủy điện ở Việt Nam và Na Uy,…

Theo Ông Knut Gakkestad – Kỹ sư trưởng Ban cấp phép của Cục Tài nguyên nước và Năng lượng Na Uy – Cố vấn trưởng Dự án, điểm khác nhau cơ bản trong cấp phép cho phát triển thủy điện ở Việt Nam và Na Uy là: ở Việt Nam giấy phép phát triển thủy điện được cấp cho các nhà máy thủy điện đang hoạt động và các nhà máy thủy điện đang trong quá trình xây dựng; còn tại Na Uy, tuyệt đối cấm xây dựng nhà máy trước khi cấp giấy phép.

“Thách thức đặt ra trong quá trình xây dựng hướng dẫn cấp phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước cho thủy điện tại Việt Nam là hầu hết các dự án thủy điện đã hoàn thành hoặc đang trong quá trình xây dựng trước khi cấp phép; quá trình cấp phép còn rời rạc và phân tán bởi các cơ quan thuộc các ngành khác nhau; chưa có cơ quan nào giữ vai trò chủ đạo trong quá trình cấp phép; các tiêu chí cấp phép ở cấp trung ương và cấp địa phương chưa có sự phối hợp đồng nhất” – Ông Knut Gakkestad cho biết thêm.

Cũng trong Hội thảo, các đại biểu đã thảo luận các vấn đề liên quan đến việc đề xuất tên gọi cho Dự thảo Hướng dẫn cấp phép thủy điện và các nhóm đối tượng của Hướng dẫn. Trên cơ sở đó, đề xuất các cấu trúc và nội dung Hướng dẫn nhằm đạt được các mục tiêu đề ra và đảm bảo tính hiệu quả trong thực tế.