Thi viết về dòng sông quê hương

ThienNhien.Net – Nhằm tăng cường sự hiểu biết của học sinh cũng như của cộng đồng dân cư về vấn đề ô nhiễm các dòng sông, góp phần nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của các dòng sông trong sự nghiệp bảo vệ môi trường quốc gia, Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường), Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường (Bộ Giáo dục và Đào tạo) đã phối hợp tổ chức Cuộc thi tìm hiểu về “Dòng sông quê hương” dành cho học sinh trung học phổ thông thuộc các tỉnh trên 3 lưu vực sông Cầu, sông Nhuệ – Đáy và sông Đồng Nai.


Mỗi thí sinh sẽ viết một bài luận phản ánh thực trạng ô nhiễm của dòng sông hoặc nói lên những cảm nghĩ, ấn tượng về dòng sông đó. Một thí sinh có thể gửi không quá 03 bài thi. Thời gian nhận bài từ ngày 25/09 – 15/11/2009.

Ban giám khảo sẽ căn cứ vào nội dung, thể lệ cuộc thi để đánh giá các bài luận, trong đó ưu tiên những bài viết có tính chân thực, phát hiện cao, gây ấn tượng, có ảnh hưởng xã hội lớn, có cách thể hiện sinh động và hình minh họa sát thực…

Sẽ có 20 giải thưởng được trao cho các bài viết. Mỗi giải được trao bằng khen và học bổng của Tổng cục Môi trường (giá trị 1.000.000 đồng/xuất).

Thông tin chi tiết về thể lệ cuộc thi xin xem ở tài liệu kèm theo dưới đây.