Trưng bày ảnh về cồng chiêng Tây Nguyên tại Hà Nội

ThienNhien.Net – Chiều 06/11, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam đã phối hợp với Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam khai mạc trưng bày ảnh về cồng chiêng các dân tộc Tây Nguyên tại Bảo tàng Dân tộc học.


90 bức ảnh trưng bày tại đây được lựa chọn từ các kho lưu trữ của Pháp (Trường Viễn Đông Bác cổ, Hội thừa sai Pari và Bảo tàng Quai Branly), phản ánh nghệ thuật cồng chiêng và tập quán sử dụng cồng chiêng của các cư dân Tây Nguyên chụp từ những năm 30 đến những năm 60 của thế kỷ 20.

Nhờ sự đóng góp tích cực của bà Christine Hemmet, chuyên gia của Bảo tàng Quai Branly (Pari), nội dung trưng bày được tổ chức khoa học theo 4 phần, phần I là “Dàn nhạc cồng chiêng” giới thiệu cơ cấu của dàn nhạc bao gồm: cồng, chiêng, trống và chũm choẹ. Phần II là “Tập quán gõ cồng chiêng” với những bức ảnh thể hiện cách thức gõ cồng và chiêng. Phần III mang tên “Bối cảnh âm nhạc cồng chiêng”, giới thiệu các nghi lễ có sử dụng cồng, chiêng như: tang ma, hiến sinh trâu, đón tiếp “vua Lửa” và những nghi lễ gia đình khác. Và “Vượt khỏi truyền thống” là nội dung thứ IV.

Trưng bày mở cửa đến ngày 07/02/2010.