Cà Mau: Tập huấn cán bộ khuyến nông, khuyến ngư

ThienNhien.Net – Ngày 30/10/2009, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cà Mau đã tổ chức Hội nghị tập huấn cho cán bộ khuyến nông, khuyến ngư toàn tỉnh. Tham gia lớp tập huấn, học viên đã được nghe thực trạng tình hình sản xuất lúa, tôm và các giải pháp thực hiện việc nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả tôm – lúa tỉnh Cà Mau.


Sản xuất lúa của tỉnh thời gian qua có bước phát triển khá. Tổng diện tích lúa Hè Thu năm 2009 là 36.072 ha, năng suất bình quân 3,99 tấn/ ha. Cơ cấu giống: giống OM 4900 và OM 6162 chiếm 20 – 30% diện tích, giống OM 576 chiếm khoảng 40%, các giống khác chiếm 30%. Sản xuất lúa thời gian qua có bước phát triển khá nhưng vẫn còn nhiều khó khăn. Giống lúa đang sử dụng không đạt phẩm cấp còn cao (trên 70%), việc tổ chức nhân giống tại chỗ chưa nhiều, phần lớn mua từ tỉnh ngoài. Người dân ít quan tâm đến khâu chuyển đổi giống lúa chất lượng, trình độ thâm canh của nông dân Cà Mau ở mức trung bình, thất thoát sau thu hoạch còn rất lớn…

Về tiềm năng, thực trạng tình hình nuôi tôm của tỉnh: mặc dù có tiềm năng rất lớn về phát triển thủy sản, đặc biệt là nuôi tôm nhưng vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Năng suất tôm nuôi bình quân năm 2008 đạt 356 kg/ha, thấp nhiều so với một số tỉnh trong khu vực. Thuốc, thức ăn phục vụ cho nuôi thủy sản hoàn toàn phụ thuộc vào thị trường, giá cả luôn biến động theo chiều hướng tăng, khó khăn cho sản xuất. Nguồn nhân lực phục vụ cho nuôi trồng thủy sản về số lượng thì đông nhưng chất lượng chưa cao. Trình độ nắm bắt kỹ thuật trong sản xuất giống, nuôi thủy sản còn hạn chế…

Từ đó cho thấy, năng suất, sản lượng tôm, lúa còn rất thấp, chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của tỉnh. Nếu có bước đột phá về giống và kỹ thuật, tổ chức lại sản xuất sẽ nâng cao được năng suất, chất lượng, hiệu quả, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ thúc đẩy phát triển sản xuất lúa, tôm góp phần đảm bảo an sinh xã hội và tạo tiền đề tốt để phát triển lĩnh vực nông nghiệp nông thôn những năm tiếp theo.

Vì vậy, lớp tập huấn sẽ giúp cho các cán bộ khuyến nông, khuyến ngư của tỉnh nhận thức rõ hơn về Đề án Nâng cao năng suất, sản lượng, hiệu quả trong sản xuất tôm, lúa của tỉnh Cà Mau giai đoạn 2009 – 2012 và định hướng đến năm 2015; cụ thể là đến năm 2012, năng suất tôm tăng khoảng 20%, năng suất lúa tăng khoảng 15% so với năm 2008; đến năm 2015, năng suất tôm tăng 30%, năng suất lúa tăng khoảng 25% so với năm 2008.