Vùng Tây Nam Bộ cần phát huy thế mạnh về nông nghiệp

ThienNhien.Net – Vùng Tây Nam Bộ cần phát huy thế mạnh về nông nghiệp với những hàng hóa nông nghiệp đã có thương hiệu như lúa, tôm, cá, hoa quả… Đây là ý kiến của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ trong Hội nghị tổng kết nhiệm vụ năm 2009, triển khai nhiệm vụ năm 2010 của Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, ngày 29/12, tại Sóc Trăng.


Kinh tế – xã hội khu vực chuyển biến tích cực

Năm 2009, tốc độ tăng trưởng kinh tế toàn vùng Tây Nam Bộ ước đạt 10,08%. GDP bình quân người ước đạt hơn 970 USD/người/năm, tăng 9,33% so với năm 2008. Giá trị sản xuất đạt trên 300.000 tỷ đồng, tăng hơn 11,4% so với năm 2008.

Giá trị sản xuất công nghiệp toàn vùng ước đạt gần 74.000 tỷ đồng, tăng hơn 19% so với năm 2008. Một số địa phương đạt mức tăng trưởng khá như: Cần Thơ (đạt gần 17.000 tỷ đồng), Cà Mau (đạt trên 12.800 tỷ đồng), Tiền Giang (trên 7.200 tỷ đồng)…

Cơ cấu ngành công nghiệp xuất hiện thêm mặt hàng khí và điện thương phẩm, nhưng phổ biến vẫn là công nghiệp chế biến nông nghiệp và thủy sản. Hoạt động thương mại, dịch vụ đã đóng góp đáng kể cho phát triển kinh tế, xã hội ở các địa phương với tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt gần 230.000 tỷ đồng.

Hiện nay, tất cả các tỉnh trong vùng đã được phổ cập giáo dục cơ sở. Mạng lưới trường học tăng 148 trường. Công tác giáo dục dân tộc trong năm qua chuyển biến tốt, sách cho học sinh Khơmer, Êđê đã hoàn thành và được đưa đến 374 trường học…Tuy nhiên, vì xuất phát điểm thấp nên chất lượng giáo dục của vùng còn thấp..

Năm 2015, phấn đấu đạt 65% tiêu chí nông thôn mới

Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ – Sơn Song Sơn cho biết, các nhiệm vụ trọng tâm đột phá của vùng thời gian tới là đầu tư hạ tầng giao thông, thủy lợi, giáo dục – đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Ban chỉ đạo sẽ phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương, các địa phương tập trung chỉ đạo thực hiện các dự án trọng điểm về giao thông, tôn nền vượt lũ, trường học, bệnh viện. Đẩy mạnh thực hiện các chính sách dân tộc, tôn giáo trong vùng, trong đó tập trung thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ như QĐ 74, 134 và 167 về việc hỗ trợ nhà ở và hỗ trợ đất ở, đất sản xuất cho hộ dân tộc nghèo.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh, lợi thế của vùng Tây Nam Bộ là có những sản phẩm hàng hóa nông nghiệp đặc trưng như lúa, tôm, cá, hoa quả với sức mua lớn. Chính vì vậy, vùng cần chú trọng nâng cao giá trị hàng hóa của các sản phẩm nông nghiệp thông qua các khâu giống, bảo quản, sản xuất, thương hiệu, tiêu thụ cả trong và ngoài nước. Điều đó đòi hỏi nguồn nhân lực phải được đào tạo phục vụ cho nông nghiệp, nông thôn. Ngay trong năm 2010, Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ triển khai chỉ đạo xây dựng vùng nông nghiệp công nghệ của vùng.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu tăng cường quản lý đô thị và môi trường nông thôn. Quy hoạch phát triển đô thị phải gắn với quy hoạch nông thôn mới, có lộ trình lâu dài. Rà soát lại quy hoạch nông nghiệp, nông thôn của từng tỉnh, triển khai các chương trình về nông nghiệp, nông dân, nông thôn của Trung ương. Phấn đấu năm 2015, toàn vùng đạt 65% tiêu chí nông thôn mới. Đồng thời chú trọng phát triển giao thông bởi đây là một trong những động lực để phát triển vùng và kết nối giao thương với các vùng khác.

Trong thời gian tới, theo Phó Thủ tướng, nhiệm vụ số 1 của vùng là chuẩn bị cho giai đoạn 2011 – 2015 và tầm nhìn 2020 theo hướng phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế năm sau phải cao hơn năm trước, đưa khu vực đồng bằng thành vùng trọng điểm kinh tế, đảm bảo an ninh quốc phòng và tổ chức thành công 2010 Đại hội Đảng các cấp trong năm.