Sơ kết tình hình nuôi thủy sản ở Tiền Giang

ThienNhien.Net – Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang vừa tổ chức hội nghị sơ kết tình hình nuôi thủy sản các huyện phía đông 8 tháng đầu năm 2009 với 70 đại biểu tham dự. Theo số liệu báo cáo, tình hình sản xuất thuỷ sản những tháng đầu năm trên địa bàn có nhiều thuận lợi, dịch bệnh ít xảy ra so với năm trước, số hộ nuôi tôm có lãi chiếm 76% tổng số hộ. Tại hội nghị, đa số đại biểu tham dự đều đánh giá cao sự đóng góp của Trung tâm Khuyến nông – khuyến ngư tỉnh trong thành công vụ nuôi tôm năm nay.


Những tháng đầu năm 2009, Trung tâm khuyến-nông khuyến ngư tỉnh đã tăng cường, đẩy mạnh tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật đến bà con nông dân,cụ thể:

Trung tâm đã tổ chức 110 cuộc tập huấn hội thảo về nuôi thủy sản với 3230 nông dân tham dự (trong đó nội dung nuôi tôm biển là 52 cuộc có 1440 nông dân dự) và 1 cuộc hội thảo chuyên đề về nuôi tôm biển tại huyện Tân Phú Đông với 118 nông dân tham dự.

Đồng thời cũng đã thực hiện 6 mô hình tại 7 hộ/9 ao, đó là mô hình nuôi cá hô tại huyện Gò Công Đông, nuôi cá bống tượng, nuôi lươn tại TX Gò Công, luân canh tôm sú –lúa tại huyện Gò Công Tây và Tân Phú Đông, nuôi tôm sú sử dụng chế phẩm sinh học tại huyện Gò Công Đông và Tân Phú Đông.

Ngoài ra, Trung tâm còn tổ chức tham quan mô hình xây dựng và quản lý tổ cộng đồng nuôi tôm biển tại Ninh Thuận và tham quan mô hình nuôi tôm sú sử dụng chế phẩm sinh học tại Gia Thuận (GCĐ), cá cảnh, ếch…

Phát biểu hội nghị, bà Nguyễn Thị Mùi – Phó giám đốc Trung tâm Khuyến nông – Khuyến ngư Tiền Giang cũng nêu những tồn tại, khó khăn trong trong hoạt động của đơn vị do có sự sát nhập Trung tâm khuyến ngư vào Trung tâm khuyến nông, đồng thời bà cũng khẳng định trong thời gian tới công tác khuyến nông-khuyến ngư sẽ được đẩy mạnh hơn nữa để góp phần vào thắng lợi chung của hoạt động sản xuất thuỷ sản tỉnh nhà.