Cá tra đấu tranh ra khỏi danh mục đỏ

ThienNhien.Net – Ngày 8 tháng 12 năm 2010, nhận được bảng câu hỏi và kết quả đánh giá cá tra và cá basa, Quỹ Quốc tế Bảo tồn Thiên nhiên (WWF) Việt Nam đã gửi các thông tin này đến cho Tổng Cục Thủy sản Việt Nam và VASEP.

WWF Việt Nam bày tỏ đồng ý với kiến nghị của Tổng cục Thuỷ sản trong lúc chờ đợi kết quả của đánh giá lại thì nên đưa con cá tra, cá ba sa nuôi tại Việt Nam ra khỏi danh sách “không nên mua” đỏ. Việc đánh giá trong tương lai cần được thực hiện với sự tham gia đầy đủ của các bên liên quan.

“WWF Việt Nam không tham gia vào quá trình đánh giá trước đây, tuy nhiên là văn phòng đại diện của WWF tại Việt Nam, chúng tôi có trách nhiệm tham gia giải quyết vấn đề này. WWF Việt Nam đã tích cực chuyển các thông điệp chính của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và VASEP đến văn phòng WWF Quốc tế.”

Trả lời Báo Nông Thôn Ngày Nay ngày 10/12/2010, ông Phạm Anh Tuấn, Phó tổng cục Tổng cục trưởng Cục Thủy sản cho biết WWF đã đưa ra hai bản đánh giá, 4 tiêu chí chính và 19 câu hỏi, nhưng bản đánh giá chi tiết về cá tra Việt Nam của WWF là dựa trên một bài báo đã đăng từ năm 2009. Điều đáng lưu ý là 7/19 câu hỏi mà WWF đưa ra đều không có nguồn thông tin, số câu hỏi còn lại có nguồn thông tin những đều trích dẫn từ hai bản đánh giá trên, không phản ánh đúng sự thực.

Được biết, người đứng đầu chương trình Thủy Hải sản toàn cầu, ông Mark Powell sẽ đến Việt Nam vào tuần tới để trả lời các câu hỏi về kỹ thuật liên quan đến phương pháp và qui trình đánh giá. Ông Mark Powell dự kiến sẽ có các buổi làm việc với VASEP, các bên liên quan và báo chí.

Việt Nam yêu cầu WWF đưa cá tra ra khỏi danh sách đỏ