ICRAF tuyển Cán bộ nghiên cứu

Tổ chức World Agroforestry Centre (ICRAF) cần tuyển Cán bộ nghiên cứu thị trường và chuỗi giá trị, làm việc tại Hà Nội.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

Hạn nộp hồ sơ: 31/5/2020

Liên hệ: ICRAF-VIETNAM@CGIAR.ORG