CRS tuyển tư vấn

Tổ chức cứu trợ nhân đạo (Catholic Relief Services – CRS) Việt Nam cần tuyển tư vấn viên đánh giá giữa kỳ dự án “Mô hình mạng lưới và ứng dụng mô hình cho trẻ em bị nhiễm và ảnh hưởng bởi HIV/AIDS HIV” (Networking model and its application to children infected and affected by HIV/AIDS HIV) tại Hà Nội, Thái Nguyên, Quảng Nam và Vũng Tàu, bắt đầu từ cuối tháng 6 năm 2013.

Các ứng viên quan tâm vui lòng gửi CV và bản đề xuất tóm tắt mô tả cách thức tư vấn về địa chỉ:

Trần Thị Thu Hằng

Cán bộ Hành chính

Catholic Relief Services

Số 1, Ngõ 7, Nguyên Hồng, Ba Đình, Hà Nội

Hoặc qua email: hang.tran@crs.org

Hạn nộp hồ sơ: ngày 13/06/2013

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây