An Giang-Kandal hợp tác nuôi trồng thủy sản

ThienNhien.Net – Từ tháng 5, Trung tâm giống Thủy sản tỉnh An Giang đã ký kết chương trình hợp tác với tỉnh Kandal (Campuchia) triển khai chương trình hợp tác sản xuất để đa dạng con giống thủy sản nước ngọt và qui trình nuôi cá thịt chất lượng cao (2009 – 2011). Sự hợp tác này nhằm khai thác có hiệu quả nguồn nước ngọt dồi dào của sông Me Kông.

Đây là một trong số các chương trình hợp tác phát triển kinh tế-xã hội-an ninh quốc phòng giữa hai tỉnh giáp ranh An Giang-Kandal. Chương trình hợp tác lần này sẽ hỗ trợ cho tỉnh Kandal kính hiển vi, tài liệu nuôi trồng thủy sản nước ngọt, qui trình sản xuất con giống.

An Giang cử 4 cán bộ kỹ thuật sang Kandal tổ chức tập huấn, chuyển giao qui trình sản xuất con giống, kỹ thuật nuôi, phòng trị bệnh cho cá, xử lý môi trường nước… cho 50 cán bộ kỹ thuật và 100 nông dân tỉnh bạn, đồng thời cung cấp đảm bảo đủ số lượng cá bột để sản xuất ra con giống, đáp ứng nhu cầu hàng năm từ 250.000 – 300.000 con giống cho tỉnh bạn.

Với nguồn cá bố mẹ dồi dào, trong thời gian qua, Campuchia đã giúp cho tỉnh An Giang 10.000 cá tra bố mẹ để thay đổi đàn, tránh hiện tường đồng huyết và 100 cặp cá leo bố mẹ và đang được tỉnh bạn hỗ trợ để nghiên cứu sản xuất con giống cá bông lau có giá trị kinh tế rất cao hiện đang khan hiếm con giống.