Chương trình cơ giới hóa trồng rau ở Bình Chánh

ThienNhien.Net – Ngày 09/12, Trạm Khuyến nông Bình Chánh (TP. HCM) đã tổ chức lượng giá mô hình cơ giới hóa trên cây rau tại 03 xã Hưng Long, Tân Quý Tây, Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh.


Diện tích trồng rau hàng năm ở huyện Bình Chánh hơn 900ha. Do áp lực đô thị hóa, công nghiệp hóa ngày càng phát triển nên lao động trẻ trong nông nghiệp có khuynh hướng chuyển sang khu vực công nghiệp, dịch vụ, dẫn đến tình trạng thiếu lao động trong sản xuất nông nghiệp, giá lao động nông nghiệp tăng, khiến giá thành sản phẩm tăng. Tỷ lệ cơ giới hóa trên cây rau còn thấp, diện tích đất sản xuất rau manh mún, hình thức canh tác chủ yếu là thủ công, vừa tốn chi phí, hiệu quả kinh tế không cao, vừa khó mở rộng diện tích canh tác.

Năm 2008, Trạm Khuyến nông Bình Chánh đã triển khai được 12 máy xới mini cho vùng sản xuất rau địa bàn xã Hưng Long, Tân Quý Tây; được chính quyền địa phương và các hộ nông dân sản xuất rau đánh giá rất tốt.

Từ kết quả đạt được, năm 2009, Trạm tiếp tục mở rộng chương trình, đưa vào 01 máy xới mini BL550, 04 máy xới trung BL120, 01 máy phun thuốc BL 100L vào các xã Hưng Long, Tân Quý Tây, Vĩnh Lộc A.

Qua hội thảo lượng giá, các hộ đã sử dụng máy cho biết hiệu quả đạt được rất cao: để phun thuốc bằng bình bơm tay cho 1ha đất cần 5 công lao động x 100.000 đồng/công, tổng chi phí khoảng 500.000 đồng trong khi sử dụng máy phun thuốc chỉ tốn 121.000 đồng (nhiên liệu, lao động, khấu hao máy…) và giảm được 1 lần phun cho mỗi vụ, tiết kiệm được khoảng 1.000.000 đồng. Tổng số tiền tiết kiệm/ vụ là gần 1.500.000 đồng. Sử dụng máy xới trung BL120 thu lợi nhuận 154.944 đ/vụ/1000m2 tương đương 1.549.440 đ/ha, mỗi năm thu được 10.846.080 đ; máy xới mini BL550 tốn 1.210.000đ so với mướn công lao động chi phí 4.000.000đ, tiết kiệm được 2.790.000 đồng/ha làm đất, mỗi năm trồng 10 vụ rau, làm đất 10 lần, số tiền tiết kiệm được là 27.900.000đ.

Mặt khác, cơ giới hóa đã góp phần cải thiện đáng kể tình trạng thiếu lao động, đảm bảo sức khỏe người dân và bảo vệ được môi trường xung quanh.