Quảng Ngãi: Trồng thâm canh giống mía mới

ThienNhien.Net – Trồng mía, chế biến đường là nghề truyền thống có từ lâu đời ở Quảng Ngãi. Thế nhưng để trồng mía có năng suất, chất lượng, đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người nông dân thì cần phải phổ cập, chuyển giao những tiến bộ kỹ thuật thâm canh và giống mía mới. Năm 2008, từ nguồn vốn của Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư Quốc Gia, Trung tâm Khuyến nông Quảng Ngãi phối hợp với HTX Mía bò Tịnh Giang – Sơn Tịnh xây dựng mô hình trồng thâm canh giống mía mới ROC22 tại xứ đồng Phước Thọ, xã Tịnh Giang huyện Sơn Tịnh.

Quy mô của mô hình là 5 ha/điểm, số hộ tham gia 22 hộ. Mô hình được thực hiện tập trung, tại nơi có thể chủ động tưới tiêu, gần đường giao thông để nông dân tham quan học tập. Nông dân thực hiện mô hình là những người tự nguyện, có khả năng tiếp thu và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật mới.

Sau 8 tháng trồng, mía cao bình quân từ 1,8- 2,2m, đường kính thân 1,5-2cm. Năng suất ước thực hiện 93 tấn/ha. Bước đầu thực hiện mô hình cho thấy nông dân tham gia mô hình đã nắm bắt và thực hiện theo quy trình kỹ thuật như trồng mía phải có hệ thống băng liếp để tưới tiêu, mật độ khoảng cách trồng hợp lý (hàng x hàng: 1m); áp dụng các biện pháp hoá học để giảm công lao động (thuốc trừ cỏ); tưới nước đảm bảo theo yêu cầu sinh trưởng phát triển cây mía ở các thời kỳ; bón phân đúng qui trình (số lượng, chủng loại, kỹ thuật và thời gian), tỉa mầm và định cây.

Mô hình trồng thâm canh giống mía mới đã được nông dân vùng chuyên canh mía đánh giá cao và học hỏi để nhân ra diện rộng.