Bến Tre: Quy định về bảo vệ môi trường trong chăn nuôi

ThienNhien.Net – Quy định về bảo vệ môi trường đối với hoạt động chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Bến Tre ban hành kèm theo Quyết định số 04/2009/QĐ-UBND ngày 10/04/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh là văn bản mới nhất quy định chi tiết về bảo vệ môi trường của tỉnh. Quy định gồm 5 chương với 17 điều này là công cụ quan trọng, cần thiết nhằm uốn nắn, chấn chỉnh hoạt động chăn nuôi gia súc, gia cầm thiếu chuẩn mực, không tuân thủ đầy đủ luật pháp về môi trường và thú y, gây tác động xấu đến môi trường sống trên địa bàn tỉnh. Một bước tiến đáng phấn khởi cho công tác bảo vệ môi trường của tỉnh.

Theo Quy định vừa ban hành, tất cả các loại gia súc, gia cầm chăn nuôi theo mọi hình thức, từ hộ chăn nuôi nhỏ lẻ đến các tổ chức, công ty chăn nuôi quy mô lớn, thuộc quốc tịch Việt Nam hay nước ngoài, đều phải tuân thủ Luật bảo vệ môi trường và Pháp lệnh thú y và các văn bản pháp luật khác liên quan đến bảo vệ môi trường sống, ôn định và phát triển chăn nuôi hiệu quả, bền vững.
Các chủ cơ sở chăn nuôi, bao gồm cá nhân và tổ chức trong và ngoài nước đóng trên địa bàn tỉnh, bắt buộc phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về xây dựng chuồng trại (cách xa nguồn nước sinh hoạt, sông, kênh, rạch,…), tuân thủ nghiêm các nguyên tắc bảo vệ môi trường (chống ồn, chống mùi hôi, chống ô nhiễm nguồn nước).
 
Trong quá trình chăn nuôi, các chủ cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm phải thực hiện việc xử lý chất thải (chất thải lỏng, chất thải rắn, khí thải – mùi hôi) theo đúng quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân chăn nuôi nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào việc xử lý chất thải, khử mùi hôi, khí thải độc từ gia súc, gia cầm.

Có 7 khoản cấm mà các cá nhân và tổ chức chăn nuôi gia súc, gia cầm cần lưu ý tại Điều 4 của Quy định này là: Cấm vứt xác gia súc gia cầm nhiễm bệnh, chết ra nơi công cộng (đường giao thông, sông, kênh, rạch…); cấm thải trực tiếp chất thải ra môi trường khi chưa xử lý hoặc xử lý chưa đúng quy định, hoặc làm rơi vãi chất thải khi vận chuyển; cấm nhập không rõ nguồn gốc, không đúng quy định pháp luật; cấm thả rong vật nuôi, để vật nuôi phóng uế nơi công cộng, đường giao thông; cấm chăn nuôi gia súc, gia cầm trong cơ quan Nhà nước; cấm chăn nuôi gia súc gia cầm trong các phường nội ô thị xã Bến Tre (phường 1,2,3,4,5), thị trấn, thị tứ, khu đông dân cư; cấm xây dựng chuồng trại chăn nuôi trên sông, kênh, rạch.

Các cơ sở chăn nuôi có trước khi ban hành Quy định này phải thực hiện những thủ tục môi trường theo hướng dẫn của cơ quan quản lý môi trường, phải có những biện pháp khắc phục, điều chỉnh theo hướng dẫn của cơ quan chức năng cho phù hợp với yêu cầu bảo vệ môi trường.

Một số quy định khác về thủ tục bảo vệ môi trường trong chăn nuôi: dự án chăn nuôi có quy mô lớn phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường; cơ sở chăn nuôi có quy mô lớn đã đi vào hoạt động mà không có quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường thì phải lập đề án bảo vệ môi trường; dự án chăn nuôi có quy mô vừa phải lập bản cam kết bảo vệ môi trường; cơ sở chăn nuôi có quy mô vừa đã đi vào hoạt động mà không có giấy xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trường thì phải lập đề án bảo vệ môi trường.