Đầu tư dự án trong Cao nguyên đá Đồng Văn

ThienNhien.Net – Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa cho phép UBND tỉnh Hà Giang quyết định đầu tư xây dựng các dự án trong khu vực Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn.

Công viên Địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn Phó Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Hà Giang quyết định đầu tư xây dựng các dự án theo thẩm quyền và quy định hiện hành; bảo đảm nguồn vốn cân đối cho các dự án.

Một góc cao nguyên đá Đồng Văn (Ảnh: ThienNhien.Net)
Một góc cao nguyên đá Đồng Văn (Ảnh: ThienNhien.Net)

Theo Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Công viên Địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn giai đoạn 2012-2020 và tầm nhìn 2030, Công viên sẽ được quy hoạch đầu tư bảo tồn các giá trị di sản địa chất, di sản văn hóa-lịch sử và đa dạng sinh học thông qua quy hoạch xây dựng 3 công viên chuyên đề theo các loại hình di sản đặc thù có ý nghĩa khoa học, giáo dục và văn hóa tầm quốc gia, quốc tế. Cụ thể, sẽ đầu tư xây dựng Công viên khoa học địa chất tại khu vực huyện Mèo Vạc và đầu tư xây dựng Công viên Địa sinh thái tại khu vực huyện Yên Minh và huyện Quản Bạ.

Quy hoạch đầu tư 4 trung tâm du lịch khai thác phát huy giá trị các di sản phục vụ phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống cộng đồng thông qua đầu tư phát triển du lịch gồm: Trung tâm du lịch văn hóa lịch sử Đồng Văn; Trung tâm du lịch khoa học, mạo hiểm và thương mại cửa khẩu Mèo Vạc; Trung tâm du lịch sinh thái đô thị xanh Yên Minh; Trung tâm du lịch vui chơi giải trí Quản Bạ.