Mỹ: Yêu cầu công ty bảo hiểm công bố rủi ro biến đổi khí hậu

ThienNhien.Net – Theo quy định mới của Mỹ, từ 01/05/2010 các nhà bảo hiểm hàng năm sẽ phải công bố những thông tin đánh giá của họ về rủi ro biến đổi khí hậu cho các nhà đầu tư và các nhà chức trách. Đây là quy định bắt buộc về công bố rủi ro biến đổi khí hậu đầu tiên của thế giới.

CERES, một tổ chức tư vấn phi lợi nhuận đã phối hợp với Hiệp hội bảo hiểm quốc gia Mỹ nghiên cứu trong vòng 2 năm để phát triển quy định này.  Động thái này sẽ giúp các nhà chức trách đánh giá được tính thanh khoản của các công ty bảo hiểm và khả năng tiếp cận của họ đối với các biến cố về thời tiết có liên quan đến biến đổi khí hậu, như cháy rừng, hạn hán hay lũ lụt.
Các công ty cũng được yêu cầu giải trình một số nội dung khác như: những thay đổi trong cách quản trị rủi ro và thiên tai có tính đến yếu tố biến đổi khí hậu, cách thức họ  kết nối khách hàng và những nhà làm chính sách trong vấn đề này, và liệu rủi ro do biến đổi khí hậu có ảnh hưởng đến chiến lược đầu tư của họ hay không.
Ý kiến chuyên gia cho rằng yêu cầu công bố rủi ro do biến đổi khí hậu này sẽ tạo ra những thông tin liên tục và đối chiếu để các nhà đầu tư nắm được những phương pháp thực tế mà các nhà bảo hiểm đã áp dụng để đánh giá những rủi ro thiết yếu.