KPMG lọt vào tốp đầu về công nghệ thông tin xanh

ThienNhien.Net – KPMG LLP – Công ty tư vấn, thuế và kiểm toán thuộc tập đoàn KPMG quốc tế, Mỹ được xếp hạng thứ 7 trong danh sách các tập đoàn hàng đầu về công nghệ thông tin (CNTT) xanh năm 2009. Cuộc bình chọn do Computerword- Trung tâm mạng lưới CNTT lớn nhất thế giới tổ chức.

Các sáng kiến công nghệ thông tin xanh nằm trong chương trình”Living Green” (Sống xanh) của KPMG LLP hướng đến mục tiêu giảm thiểu khối lượng chất thải từ công ty và từ các nguồn tài nguyên thiên nhiên mà công ty sử dụng.

Những ứng dụng bao gồm việc sử dụng 14 máy thiêt bị cung cấp năng lượng hiệu suất cao (với công suất lên đến 840 kW, đáp ứng 75% nhu cầu tiêu thụ điện của công ty), tái chế các thiết bị điện tử, giảm tiêu thụ điện năng bằng việc sử dụng máy in đa chức năng hiệu suất cao, dùng giấy tái chế…

Các tiêu chí do Computerword đưa ra nhờ sự giúp đỡ của các nhà chuyên môn trong ngành, giúp xác định mức độ các công ty giảm năng lượng tiêu thụ trên các thiết bị công nghệ thông tin và giảm khí thải cac-bon.