Tích hợp nội dung GDMT vào học đường

ThienNhien.Net – Ngày 07/08/2008, Bộ GD&ĐT đã ra công văn số 7120/BGDĐT-GDTrH yêu cầu các Sở GD và ĐT triển khai tích hợp nội dung giáo dục bảo vệ môi trường (GDBVMT) vào các môn học cấp THCS và THPT. Hoạt động này sẽ được thực hiện từ năm học 2008 – 2009.

Quy trình thực hiện là lựa chọn một số trường THCS và THPT áp dụng thí điểm. Trên cơ sở tổng kết, rút kinh nghiệm các đơn vị thực hiện thí điểm để nhân rộng, tiến tới áp dụng đại trà cho những năm học sau.

Các môn học thực hiện tích hợp nội dung GDBVMT gồm: Ngữ văn, Lịch sử (chỉ đối với bậc THCS), Địa lý, Giáo dục công dân, Vật lý, Sinh học, Công nghệ, Hóa học (chỉ đối với bậc THPT).

Nguyên tắc tích hợp GDBVMT là chuyển tải các nội dung BVMT vào bài học một cách tự nhiên, phù hợp với nội dung bài học. Việc tích hợp làm cho bài học sinh động, gắn với thực tế hơn, không làm quá tải bài học. Phương pháp GDBVMT phải góp phần phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của học sinh trong học tập.

Bộ cũng đã gửi các Sở GD& ĐT tài liệu hướng dẫn và yêu cầu các Sở hướng dẫn các trường vận dụng phù hợp với đặc điểm, điều kiện cụ thể của mình.