Tưởng niệm động vật bị hiến thân cho khoa học

ThienNhien.Net – Những người yêu mến động vật ở Anh lấy ngày 24 tháng 4 hàng năm để tưởng niệm các động vật đã bị hiến thân cho thí nghiệm khoa học. Với họ, sự khai thác và đối xử của con người đối với những sinh vật đó là quá ư dã man, không thể nào chấp nhận. Năm nay, một cuộc diễu hành lớn sẽ diễn ra ở trung tâm thủ đô Luân Đôn nhằm phản đối sự hậu thuẫn của chính phủ nước này đối với ngành nghiên cứu lấy các loài động vật làm vật thí nghiệm. Tổ chức cứu trợ động vật Animal Aid nhận định rằng những nghiên cứu đó không đáng tin cậy, dẫn chứng bằng kết quả một cuộc điều tra đã được công bố trên chính một tờ báo về Y học có tiếng của Anh. Ở châu Âu, Anh là quốc gia tiến hành thí nghiệm khoa học trên động vật nhiều hơn bất kỳ nước nào khác, với khoảng 3 triệu ca mỗi năm. Nếu tính trên toàn thế giới, Anh chỉ đứng sau Mỹ và Nhật.
động vật hiến thân cho KH