Nam Định: Triển khai mô hình chăn nuôi lợn đảm bảo vệ sinh môi trường

ThienNhien.Net – Trong tình hình dịch bệnh trên gia súc, gia cầm diễn biến phức tạp như hiện nay, đã khiến người chăn nuôi gặp không ít khó khăn và đã có người bỏ cuộc. Để giúp người chăn nuôi khắc phục tình trạng trên, chăn nuôi an toàn và vẫn đảm bảo có hiệu quả, Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư Nam Định đã triển khai mô hình “Chăn nuôi lợn ngoại sinh sản đảm bảo vệ sinh môi trường” với nguồn kinh phí hỗ trợ từ Trung tâm Khuyến nông Quốc gia.

Mô hình được thực hiện tại 6 huyện, thành phố với 12 hộ nông dân tham gia. Các hộ nông dân này đã được cán bộ chuyên môn của Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư xuống tận nơi để thẩm định với các tiêu chí đã được xây dựng sẵn như điều kiện kinh tế hộ, chuồng trại, bể Bioga, kinh nghiệm chăn nuôi….và họ có nguyện vọng tham gia mô hình. Khi tất cả các điều kiện trên được thỏa mãn thì hộ nông dân đó mới được mời lên Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư để tham dự lớp tập huấn kỹ thuật về chăn nuôi lợn ngoại sinh sản do TTKNKN Nam Định tổ chức.

Trong buổi tập huấn, tất cả các hộ chăn nuôi, các cán bộ kỹ thuật chỉ đạo giám sát mô hình đều được phát quy trình “Kỹ thuật chăn nuôi lợn ngoại sinh sản đảm bảo vệ sinh môi trường” do Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư Nam Định phát hành

Nội dung quy trình kỹ thuật và phương pháp tập huấn phù hợp với yêu cầu nguyện vọng của bà con nên mọi người đã tham gia thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm rất sôi nổi, nhiệt tình. Kết thúc buổi tập huấn mọi người đều nhất trí rằng nếu nuôi theo quy trình vừa được hướng dẫn, vừa được thảo luận thì sẽ quản lý được dịch hại, đảm bảo vệ sinh môi trường , mô hình chắc chắn có hiệu quả và phát triển bền vững.