Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam với công tác bảo vệ môi trường nông thôn

ThienNhien.Net – Quảng Nam sau hơn 10 năm thành lập đã và đang có nhiều đổi thay tích cực. Kinh tế xã hội liên tục tăng trưởng đã góp phần nâng cao đời sống của nhân dân. Tuy nhiên, quá trình phát triển chưa thực sự bền vững đã ảnh hưởng đáng kể đến môi trường. Diện tích đất nông nghiệp, diện tích mặt nước bị khai thác phục vụ cho việc xây dựng đô thị đã làm giảm diện tích đất trồng cây xanh và diện tích nuôi trồng thuỷ sản đồng thời ảnh hưởng đến cảnh quan môi trường. Song, nhờ hoạt động tích cực của Hội nông dân tỉnh Quảng Nam, môi trường của tỉnh đã được cải thiện đáng kể.

Thực trạng ô nhiễm

Nguồn nước mặt có dấu hiệu bị ô nhiễm bởi hầu hết các đô thị hiện đều không có trạm xử lý nước thải tập trung; trong khi đó nước thải sinh hoạt, nước thải trong công nghiệp chỉ được xử lý một cách sơ bộ. Tầng nước ngầm cũng đang có nhiều dấu hiệu ô nhiễm do hậu quả của sự thẩm thấu nước thải bề mặt. Các hoạt động sản xuất như khai thác than, khai thác vàng sa khoán… làm suy thoái môi trường đất, nước…

Trong nông nghiệp, việc canh tác không hợp lý đã làm độ phì nhiêu của đất bị suy giảm bởi sự rữa trôi, xói mòn. Việc khai thác thủy, hải sản quá giới hạn cho phép gây nên những biểu hiện thay đổi về cấu trúc quần xã thủy sinh ở hầu hết các vùng biển trong tỉnh. Các hoạt động thương mại và du lịch cũng có những tác động xấu đến môi trường, tình trạng phát triển thương mại dịch vụ du lịch thiếu sự quản lý của Nhà nước đã góp phần gây ô nhiễm môi trường sống của cộng đồng nhất là ở các làng nghề, các khu du lịch sinh thái….

Trong sinh hoạt người dân chưa quan tâm nhiều đến vấn đề môi trường, nhận thức và ý thức bảo vệ môi trường của người dân chưa cao. Vấn đề nước sạch và vệ sinh môi trường chưa được chú trọng và ưu tiên đúng mức. Việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật quá giới hạn ở một số nơi trong một loại cây trồng đã gây nhiễm độc hoặc ngộ độc cho con người.

Hoạt động vì môi trường của Hội nông dân tỉnh Quảng Bình

Nhận thức được vấn đề ô nhiễm môi trườngcủa tỉnh, trong thời gian qua Hội Nông dân Việt Nam tỉnh Quảng Nam cùng với các cấp Hội đã chủ động phối hợp với các Ban, ngành liên quan của tỉnh, Trung ương và địa phương, các tổ chức Phi chính phủ, đã và đang triển khai thực hiện nhiều chương trình hoạt động thiết thực nhằm góp phần giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường ở khu vực nông thôn.

Hàng năm, Hội Nông dân tỉnh đều giao chỉ tiêu thi đua cho các huyện, thành hội về việc tuyên truyền Luật Bảo vệ môi trường, các chủ trương của Đảng về Bảo vệ môi trường trong tình hình mới, phát động toàn dân tham gia bảo vệ môi trường nông thôn, đến cuối năm tổ chức chấm điểm thi đua, bình xét khen thưởng cho các địa phương làm tốt công tác kiểm soát ô nhiễm và Bảo vệ môi trường.

Mỗi năm Hội Nông dân tỉnh cùng các cấp hội tổ chức truyền thông nâng cao nhận thức cho hơn 3.000 cán bộ, hội viên nông dân về Luật bảo vệ môi trường, Luật đất đai, Luật bảo vệ tài nguyên nước, chỉ thị 36 CT/TW (Khoá VIII) và Nghị quyết 41 (Khoá IX) của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ môi trường trong thời kỳ CNH, HĐH đất nước, Chương trình phối hợp hành động giữa Sở Tài nguyên môi trường và Hội Nông dân Tỉnh V/v “vận động cán bộ hội viên nông dân bảo vệ môi trường, quản lý sử dụng đất đai”. Đồng thời, giáo dục cho cán bộ, hội viên nông dân nhận thức sâu sắc về công tác kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường, thay đổi hành vi, phong tục tập quán, thói quen lạc hậu làm ảnh hưởng xấu đến môi trường; có ý thức sử dụng hợp lý và tiết kiệm tài nguyên, bảo vệ và cải thiện môi trường sống, đặc biệt là nhấn mạnh vai trò của tổ chức Hội trong việc kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh vì sự phát triển bền vững, công bằng và tiến bộ xã hội.

Để nâng cao kỹ năng vận động quần chúng của cán bộ, Hội Nông dân tỉnh đã đào tạo một đội ngũ tuyên truyền viên hùng hậu là những cán bộ chi, tổ Hội trực tiếp vận động hội viên nông dân trong từng thôn, ấp, làng, bản, khối phố làm tốt công tác kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường, thường xuyên tham gia thu gom và xử lý rác thải trong sinh hoạt, xây dựng nhà xí, chuồng trại chăn nuôi gia súc phải có khoảng cách an toàn hợp vệ sinh, không ảnh hưởng đến môi trường cũng như nguồn nước sinh hoạt.

Với phương châm “Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của tất cả mọi người” Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam đang cùng các cấp hội tích cực vận động cán bộ, hội viên nông dân làm tốt hơn nữa công tác kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường, xây dựng môi trường nông thôn Quảng Nam xanh – sạch – đẹp đảm bảo cho phát triển bền vững của tỉnh nhà.