Tăng cường năng lực cho cộng đồng nông thôn

ThienNhien.Net – Vừa qua, Trung tâm Bảo tồn sinh vật biển và Phát triển cộng đồng (MCD) đã phối hợp với một số đơn vị tổ chức Hội thảo “Truyền thông, tăng cường năng lực cho cộng đồng nông thôn” tại thành phố Nam Định.


Đây là dịp kết nối các tổ chức để tăng cường và củng cố công tác truyền thông cho cộng đồng nông thôn; chia sẻ các phương pháp tiếp cận, các cách thức và góc độ tác động khác nhau trong việc truyền thông; tăng cường năng lực cho địa phương cũng như kế hoạch xây dựng tủ sách cho các Trung tâm học tập cộng đồng tại các địa bàn ven biển.

“Chúng tôi mong muốn hội thảo sẽ là bước đầu tiên để các tổ chức có cùng mối quan tâm đến cộng đồng nông thôn liên kết lại và cùng nhau phối hợp nhiều hoạt động trong tương lai hướng đến một nông thôn Việt Nam phát triển bền vững” – Bà Nguyễn Thu Huệ, Giám đốc Vietnet-ICT, đại diện cho Ban tổ chức cho biết.

Ông Nguyễn Quang Thạch, giám đốc dự án Tủ sách dòng họ đã chia sẻ về quá trình thực hiện dự án cũng như kết quả và sự lan rộng của dự án ở các làng quê Việt Nam: “Từ những tủ sách được hỗ trợ ban đầu, người dân nông thôn đã tự nhân thêm số đầu sách của mình, điều này chứng tỏ rằng họ rất quý trọng kiến thức và mong muốn sách có thể đến được với nhiều vùng nông thôn nữa. Trong năm tới, tôi sẽ tiến hành triển khai thêm nhiều tủ sách từ các làng quê phía Bắc trở vào miền trong”.

Ngòai ra, hội thảo cũng bao gồm hoạt động thăm quan mô hình tủ sách cộng đồng tại phường Trường Thi (Nam Định) và kết hợp với trao đổi kinh nghiệm truyền thông nông thôn, phát động phong trào xây dựng tủ sách tại địa phương.

Hội thảo do Trung tâm Bảo tồn sinh vật biển và Phát triển cộng đồng (MCD), Trung tâm Thông tin (AGROINFO) thuộc Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển nông nghiệp nông thôn, Trung tâm Công nghệ Thông tin – Truyền thông VietNet (VietNet-ICT) và Trung tâm Hữu nghị cộng đồng Nam Định phối hợp tổ chức.