APEC : Đảo ngược hiệu ứng nhà kính

Các lãnh đạo APEC đồng ý đảo ngược hiệu ứng nhà kính cũng như theo đuổi mục tiêu tiết kiệm năng lượng và trồng lại rừng. Tại hội nghị thượng đỉnh ở Úc, lãnh đạo của 21 nước thành viên đã ký bản tuyên bố Sydney.

APEC bao gồm 6 trong số 10 nước sản sinh nhiều khí CO2 nhất trên thế giới, kể cả 2 nước gây ô nhiễm môi trường nhiều nhất là Trung Quốc và Mỹ.

Các nhà lãnh đạo ký Bản tuyên bố Sydney, qua đó thể hiện ý chí và nhìn nhận rằng thế giới cần cắt giảm CO2 với hy vọng có thể đảo ngược hiệu ứng nhà kính.

Để thực hiện, các nước thành viên APEC thống nhất rằng, họ sẽ tiết kiệm năng lượng, tính trên chỉ số năng lượng cần cho một đơn vị tăng trưởng kinh tế. Chỉ tiêu được đồng ý là 25% từ nay đến năm 2030.

Bản tuyên bố cũng nói đến việc gia tăng diện tích rừng trong khu vực ít nhất là 20 triệu hecta trong 15 năm tới. Tuy nhiên, bản tuyên bố Sydney không mang tính bắt buộc và thiếu cam kết cho các chỉ tiêu cụ thể khiến các nhà bảo vệ môi trường chỉ trích đây chỉ là một “biểu tượng”.