Mẫu biểu trưng cho nhãn sinh thái Việt Nam

ThienNhien.Net – Năm 2008, với sự hỗ trợ của Chương trình SEMLA (Bộ TN&MT), Tổng Cục Môi trường đã phối hợp với Hội Mỹ thuật Việt Nam tổ chức Cuộc thi sáng tác mẫu biểu trưng (logo) cho nhãn sinh thái Việt Nam nhằm mục đích chọn mẫu logo thể hiện nét đặc trưng cho Nhãn môi trường Việt Nam. Và sau hơn 1 năm phát động, đánh giá và lựa chọn, một mẫu logo đã được chọn để dán trên bao bì của các sản phẩm đạt tiêu chí thân thiện môi trường, phục vụ cho công tác tuyên truyền, quảng bá Nhãn môi trường Việt Nam trên phạm vi cả nước và thế giới.


Nhãn môi trường sẽ được cấp cho sản phẩm đạt tiêu chí thân thiện môi trường, để chứng tỏ về kết quả thực hiện bảo vệ môi trường tốt của nhà sản xuất, kinh doanh. Những kết quả, đóng góp trong việc bảo vệ môi trường và cải thiện chất lượng môi trường của bản thân sản phẩm được thông tin đến người tiêu dùng thông qua việc cấp nhãn môi trường cho sản phẩm đó.

Theo Ban Tổ chức, logo nhãn sinh thái phải nêu bật được các yếu tố: quản lý, sử dụng có hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên, đặc biệt là các nguồn tài nguyên không tái tạo; giảm thiểu, tái sử dụng và tái chế các loại chất thải sinh hoạt, công nghiệp; bảo vệ sinh thái và đa dạng sinh học; quản lý hợp lý các hoá chất sử dụng trong các sản phẩm. Ngoài ra logo còn phải ấn tượng, dễ nhớ, dễ hiểu, không sử dụng gam màu sắc phức tạp, phản ánh được tính quốc tế, đáp ứng được xu thế hội nhập khu vực và thế giới, không trùng với bất kỳ logo nào khác.

Cuộc thi đã nhận được 283 tác phẩm của 120 tác giả trên toàn quốc. Trong đó có 237 tác phẩm hợp lệ. Theo đánh giá của Hội đồng, chất lượng các tác phẩm tham gia cuộc thi đạt chất lượng tốt, thể hiện được tính chuyên nghiệp và nghiêm túc.

Hội đồng đã thảo luận và bỏ phiếu kín qua bốn vòng xét chọn. Sau kết quả vòng 1, Hội đồng đã chọn được 43 tác phẩm vào vòng 2. Ở vòng thứ 3, Hội đồng chọn 10 tác phẩm trong số các tác phẩm đã được chọn ở vòng 2. Với kết quả xét chọn ở vòng 4, Hội đồng đã thông qua 5 tác phẩm vào vòng chung kết. Và cuỗi cùng tác phẩm “Nhãn xanh Việt Nam” của tác giả Nguyễn Duy Lẫm đã được chọn làm biểu trưng nhãn sinh thái.