Giảm thuế xuất khẩu than xuống còn 10%

ThienNhien.Net – Kể từ ngày 15/2, thuế xuất khẩu các mặt hàng than sẽ giảm xuống 10%, thay cho mức 20% như hiện nay.

Chiều 5/2, Bộ Tài chính đã có Thông tư số 25/2009/TT-BTC điều chỉnh mức thuế xuất khẩu các mặt hàng than như: than đá, than bùn nhiên liệu rắn tương tự được sản xuất từ than đá… xuống còn 10%, áp dụng đối với các tờ khai hải quan hàng hoá xuất khẩu đăng ký với cơ quan hải quan kể từ ngày 15/2/2009.

Trước đó, nhằm hạn chế việc xuất khẩu các sản phẩm nguyên liệu hóa thạch, ngày 6/6/2008, Bộ Tài chính đã quyết định tăng thuế xuất khẩu đối với mặt hàng than từ 15% lên mức 20%.

Việc giảm thuế xuất khẩu than lần này được coi là biện pháp hỗ trợ đối với doanh nghiệp trong bối cảnh xuất khẩu gặp khó khăn.

Mới đây, Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam đã có đề nghị điều chỉnh thuế suất thuế xuất khẩu đối với than từ 20% xuống 15%, nhằm tạo điều kiện tích lũy, tái đầu tư cho ngành than.