Phát triển mạng lưới thích ứng với biến đổi khí hậu

ThienNhien.Net – Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Thế giới (IUCN) mới đây cho biết Quỹ MacArthur đã đồng ý tài trợ 2 triệu USD để IUCN phối hợp với Quỹ quốc tế về Bảo vệ thiên nhiên (WWF) phát triển một mạng lưới nhằm hỗ trợ khả năng thích ứng của một số hệ sinh thái và cộng đồng dân cư dễ bị tổn thương nhất trước ảnh hưởng của biến đổi khí hậu.

Mạng lưới có tên Liên kết các hệ sinh thái và lợi ích kinh tế (ELAN), ban đầu sẽ tập trung vào các quốc gia đang phát triển, nơi mà ảnh hưởng của biển đối khí hậu thường khắc nghiệt hơn và khả năng chống đỡ thường hạn chế hơn so với các nước đã phát triển. Phương pháp tiếp cận của mạng lưới là tập trung và linh hoạt để phù hợp với yêu cầu của từng địa phương.

 
Bà Julia Marton-Lefèvre, Tổng Giám đốc IUCN phát biểu: “Các hệ sinh thái được quản lý tốt sẽ hỗ trợ con người thích ứng với biến đổi khí hậu hiệu quả hơn, chẳng hạn như giúp điều hoà lượng nước trong mùa mưa bão. Tuy nhiên, những giá trị này thường bị coi nhẹ trong các chiến lược thích ứng với biến đổi khí hâu. Việc duy trì một hệ sinh thái lành mạnh là một hướng đầu tư hiệu quả về mặt chi phí trong vấn đề phòng ngừa thảm hoạ tự nhiên. Hơn nữa, các hệ sinh thái cũng mang lại nhiều lợi ích kinh tế cho cộng đồng địa phương.”
 
ELAN sẽ là cầu nối giữa các nhà nghiên cứu với các nhà quản lý tài nguyên, các nhà hoạch định chính sách ở địa phương và khu vực để đảm bảo các phương pháp quản lý dựa trên hệ sinh thái được thừa hưởng những thành quả khoa học và thực tiễn mới nhất.
 
Carter Roberts, Chủ tịch kiêm giám đốc điều hành WWF nói: “Khoản tài trợ này sẽ giúp chúng tôi triển khai những biện pháp quan trọng nhằm bảo vệ những hệ sinh thái và cộng đồng dân cư gắn lợi ích kinh tế với những hệ sinh thái này bởi họ là những người dễ bị tổn thương. Chúng ta đang nỗ lực giảm phát thải để giữ cho biến đổi khí hậu khỏi vượt quá tầm kiểm soát nhưng sự thật là những hậu quả của biến đổi khí hậu đã vượt quá tầm tay của chúng ta và đang diễn tiến  nhanh chóng. Vì vậy, đồng thời với việc quan tâm đến khí nhà kính, chúng ta cũng cần chuẩn bị đối phó với những hậu quả của nó bằng con đường thích nghi.”
 
Đặc điểm chủ đạo của ELAN là có khả năng liên kết nhiều mạng lưới quản lý hệ sinh thái và các biện pháp thích ứng, đồng thời đóng vai trò là một diễn đàn chia sẻ thông tin toàn cầu. Phương pháp tiếp cận phi tập trung này sẽ giúp thúc đẩy những nỗ lực thích ứng với biến đổi khí hậu mà hàng loạt các tổ chức và thể chế đang tiến hành.
 
“Quy mô và tính cấp bách của biến đổi khí hậu đòi hỏi cần có sự hợp tác và những sáng kiến quốc tế nhằm hỗ trợ con người và các sinh vật khác thích ứng với hành tinh đang thay đổi” – Jonathan Fanton, Chủ tịch của Quỹ MacArthur phát biểu – “Giảm nhẹ là một biện pháp cần thiết song không đủ. Chúng ta không thể chủ quan mà cho rằng việc thích ứng chỉ là “sự nhân nhượng” hoặc quá lo lắng rằng thích ứng sẽ giảm động cơ để tìm ra những nguyên nhân sâu xa của biến đổi khí hậu. Mạng lưới mới mẻ và sáng tạo này sẽ nuôi dưỡng những ngành khoa học đang phát triển phục vụ cho việc thích ứng, giúp đỡ việc trau dồi kiến thức và thúc đẩy sự ra đời và triển khai những ý tưởng mới.”
 
Để đảm bảo nguồn tài trợ ổn định cho các dự án thích ứng biến đổi khí hậu, ELAN sẽ kêu gọi và tiếp nhận sự hỗ trợ của các thể chế tài chính đa phương lớn, bao gồm cả quỹ thích ứng biến đổi khí hậu thuộc khuôn khổ Hiệp định khung về biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc.
  
Ý tưởng về ELAN đã được phát triển thông qua sự hợp tác giữa WWF và IUCN. Quỹ MacArthur sẽ giúp 2 tổ chức này mở rộng số lượng của các tổ chức tham gia và thiết lập ELAN như là một mạng lưới hiệu quả để đối phó với thách thức thích ứng với biến đổi khí hậu.