ĐSQ Phần Lan công bố các dự án về BĐKH

ThienNhien.Net – Đại sứ quán Phần Lan tại Việt Nam vừa chính thức công bố tài trợ dự án 3 năm nhằm xây dựng năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu (BĐKH) cho các tổ chức xã hội dân sự và một dự án 2 năm về thích ứng BĐKH tại tỉnh Quảng Trị.

Theo bà Vũ Thị Bích Hợp, Giám đốc Trung tâm Phát triển Nông thôn bền vững – cơ quan chủ trì dự án, với tổng giá trị tài trợ cho các dự án là 460.000 Euro, hơn 200 cán bộ và quản lý của ít nhất 50 tổ chức phi chính phủ cũng như 1.000 nông dân sẽ trực tiếp hưởng lợi từ các chương trình đào tạo và các hoạt động sinh kế thích ứng với BĐKH.

Dự án đầu tiên sẽ giúp các tổ chức xã hội dân sự hiểu rõ hơn về BĐKH và có năng lực tốt trong việc xây dựng và thực hiện các hoạt động đáp ứng nhu cầu của cộng đồng dễ bị tổn thương ở VN.

Dự án thứ hai hỗ trợ cộng đồng địa phương tỉnh Quảng Trị nâng cao năng lực thích ứng và phục hồi của họ đối với BĐKH, thông qua xây dựng các mô hình thích ứng dựa vào cộng đồng để cung cấp thông tin và cơ sở cho quá trình xây dựng chính sách.

Tại lễ công bố tài trợ cho các dự án, Đại sứ Phần Lan tại Việt Nam, ông Pekka Hyvönen cho rằng, Việt Nam là một trong 5 nước chịu ảnh hưởng lớn do BĐKH. Cuộc sống và sinh kế của người dân đang bị đe dọa bởi nước biển dâng, các cơn bão nhiệt đới, nhiệt độ cao hơn và lũ lụt hạn hán ngày càng tăng.

Những thách thức này đòi hỏi vai trò của khu vực xã hội dân sự nhằm giảm thiểu rủi ro. Vì vậy, tài trợ cho các tổ chức xã hội dân sự và giúp các địa phương thích ứng với BĐKH là một trong những ưu tiên hàng đầu của Sứ quán Phần Lan tại Việt Nam.