Quảng Bình: Triển khai Dự án phát triển du lịch Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng

ThienNhien.Net – Dự án phát triển du lịch khu vực tiểu vùng sông Mekong đã đầu tư trên 3 triệu USD để giúp tỉnh Quảng Bình triển khai “Dự án phát triển du lịch Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng”. Dự án sẽ được triển khai trong vòng 5 năm từ 2009 đến 2013.

Theo đó, “Dự án phát triển du lịch Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng” sẽ tập trung vào một số nội dung chính như sau: đầu tư hạ tầng thông qua việc xây dựng các điểm dừng, đỗ xe trên đường Hồ Chí Minh và bến thuyền trên sông Son để phục vụ khách tham quan; tổ chức đào tạo ngoại ngữ và kiến thức chuyên ngành cho các đối tượng hoạt động du lịch (hướng dẫn viên, chủ thuyền, cá nhân tại cơ sở kinh doanh du lịch…); triển khai xây dựng hệ thống xử lý nước thải, rác thải tại khu vực Phong Nha.