Diễn đàn Đô thị Việt Nam tuyển nhiều vị trí

Diễn đàn Đô thị Việt Nam (VUF) tuyển 4 vị trí làm việc tại Hà Nội và đi công tác trong/ngoài nước theo yêu cầu.

Các vị trí bao gồm:  điều phối viên , kế toán, trợ lý kiêm phiên dịchcán bộ quản lý tri thức.