Bến Tre: Phòng chống hạn trong mùa khô 2009 – 2010

ThienNhien.Net – Theo báo cáo của Trung tâm Khí tượng thuỷ văn tỉnh Bến Tre, mùa mưa năm 2009 đã chấm dứt sớm hơn so với trung bình nhiều năm, trong khi lượng nước sông Cửu Long đổ về có xu hướng giảm dần do nạn phá rừng và nhu cầu sử dụng nước ngày càng gia tăng trên vùng thượng nguồn, gây nên tình trạng thiếu nước hạ nguồn. Tình trạng khô hạn và nhiễm mặn trong mùa khô 2009 – 2010 vì thế có khả năng sẽ diễn ra trầm trọng.


Trước tình hình đó, thực hiện tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 2101/CT-TTg ngày 16/12/2009, Uỷ ban Nhân dân tỉnh Bến Tre đã chỉ đạo các sở ngành triển khai một số biện pháp cấp bách nhằm ứng phó kịp thời tình trạng khô hạn có thể xảy ra trong mùa khô 2009-2010.

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần chủ động thực hiện việc khảo sát thực tế để có biện pháp thông tin, hướng dẫn cho nhân dân biết trong việc bố trí mùa vụ, bố trí cây trồng vật nuôi, kỹ thuật canh tác, các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh, việc ngăn mặn, trữ nước ngọt phục vụ sản xuất và sinh hoạt một cách hiệu quả.

Cần chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tích cực theo dõi diễn biến tình hình để có giải pháp đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng, sửa chữa các công trình, đồng thời có phương án vận hành các công trình thuỷ lợi, các nhà máy cấp nước sinh hoạt nông thôn phù hợp, phục vụ tốt nhất cho công tác ngăn mặn, dẫn ngọt, trữ ngọt và cung cấp nước sinh hoạt tại các vùng và địa phương.

Nhanh chóng hướng dẫn và hỗ trợ cho các địa phương duy tu, nâng cấp các công trình thuỷ lợi nội đồng … nhằm hạn chế thấp nhất các khả năng ảnh hưởng do khô hạn và xâm nhập mặn gây ra.

Sở Xây dựng chỉ đạo cho Công ty Cấp thoát nước có phương án cung cấp nước ngọt cho sinh hoạt trong mùa khô, hạn chế tối đa việc thiếu nước ngọt, hoặc cấp nước bị nhiễm mặn.

Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Đồng Khởi tích cực dành thời lượng, phối hợp cơ quan chức năng để đưa tin hướng dẫn nhân dân phòng chống hạn, mặn kịp thời.

Các huyện, thành phố Bến Tre tích cực theo dõi tình hình, khảo sát thực tế để có giải pháp quản lý các công trình thuỷ lợi thuộc thẩm quyền quản lý; đồng thời phối hợp các ngành chức năng triển khai các biện pháp cần thiết ngăn mặn trữ ngọt phục vụ sản xuất, cung cấp nước ngọt sinh hoạt cho nhân dân, hạn chế tối đa việc thiếu nước ngọt, nước sinh hoạt trong mùa khô.