Kiểm soát nhiễm khuẩn tại các cơ sở y tế ở Đồng Nai

ThienNhien.Net – Sáng 23/12, tại Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai, Sở Y tế tỉnh đã tổ chức Hội nghị triển khai Thông tư 18/2009/TT-BYT của Bộ Y tế ngày 14/10/2009 về việc hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác kiểm soát nhiễm khuẩn tại các cơ sở khám, chữa bệnh.


Tại Hội nghị, Bác sĩ Huỳnh Minh Hoàn, Phó Giám đốc Sở Y tế đã triển khai tóm tắt Thông tư 18/TT-BYT của Bộ y tế về hướng dẫn kiểm soát nhiễm khuẩn tại các cơ sở khám chữa bệnh. Hội nghị cũng thông qua báo cáo đánh giá kết quả triển khai thực hiện công tác nhiễm khuẩn tại các bệnh viện trên địa bàn tỉnh từ 2006 đến nay, theo đó công tác huấn luyện trong việc kiểm soát nhiễm khuẩn đang dần được các cơ sở y tế trên địa bàn quan tâm, trong đó 57,14% các cơ sở khám chữa bệnh đã thường xuyên lập kế hoạch huấn luyện cho điều dưỡng về công tác chống nhiễm khuẩn.

Bác sĩ Huỳnh Minh Hoàn cho biết, để góp phần làm giảm nhiễm khuẩn bệnh viện, gia tăng chất lượng chăm sóc và điều trị cho người bệnh, các cơ sở khám, chữa bệnh cần tiến hành phổ biến thông tư của Bộ Y tế cho nhân viên y tế trong bệnh viện và áp dụng đúng các nội dung của Thông tư.