Đẩy nhanh công tác triển khai quy hoạch lại Hà Nội

ThienNhien.Net – Chiều 30/12, trong cuộc họp với các cơ quan hữu quan, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chỉ đạo UBND thành phố Hà Nội nhanh chóng triển khai quy hoạch lại, đồng thời đẩy mạnh chủ trương xã hội hóa việc xây dựng các dự án, công trình hạ tầng cấp thoát nước, xử lý chất thải trên địa bàn Thủ đô.

Phó Thủ tướng nêu rõ, đây là nhiệm vụ cấp bách do Thủ đô đã phát triển với quy mô diện tích, dân số lớn gấp nhiều lần trước đây, hệ thống quy hoạch cũ đã lạc hậu và không phù hợp với tình hình mới. Trong khi đó, các dự án triển khai trong lĩnh vực này thời gian qua nhìn chung cũng không đạt yêu cầu.

Sau khi được mở rộng, Hà Nội hiện có khoảng 6,3 triệu dân và diện tích 3.334 km2, đã dẫn tới một loạt nội dung quy hoạch hạ tầng, đặc biệt là các lĩnh vực giao thông, cấp thoát nước, xử lý chất thải trở nên quá tải và không còn phù hợp.

Về nước sinh hoạt, hệ thống cấp nước sạch tập trung chủ yếu ở nội thành, 2 thành phố Hà Đông, Sơn Tây nhiều nơi đang quá tải. Các khu vực khác chủ yếu được cấp nước từ các trạm cục bộ, nước giếng khoan, giếng đào. Trong khi đó, hệ thống thoát nước và xử lý nước thải đang là vấn đề hết sức nan giải khi cả thành phố mới chỉ có 2 trạm xử lý nước thải thí điểm, việc đầu tư các khu xử lý nước thải tập trung chưa đáp ứng tiến độ được duyệt.

Tương tự, khối lượng chất thải rắn sinh hoạt và công nghiệp phát sinh hiện nay của khu vực TP.Hà Nội khoảng 3.376 tấn/ngày, trong đó riêng khu vực nội thành chiếm đến 90%. Công tác thu gom cũng mới chỉ đạt 100% ở khu vực nội thành, ở Hà Đông, Sơn Tây đạt 80%, các khu vực khác đạt 50-60%. Công tác xử lý chủ yếu là chôn lấp (90% chất thải sinh hoạt, 50% chất thải công nghiệp).

“Trước tình hình đó, Hà Nội cần gấp rút triển khai trên tinh thần không chờ phê duyệt quy hoạch tổng thể và trông chờ vào vốn ODA. Thành phố ưu tiên ngân sách để đến năm 2010 hoàn thành các quy hoạch mới, có tầm nhìn dài hạn đến năm 2030-2050. Tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án đang triển khai được suôn sẻ. Đối với các dự án mới, tìm cách đa dạng hóa nguồn vốn, khuyến khích xã hội hóa đầu tư, khai thác quỹ đất đổi công trình hạ tầng”, Phó Thủ tướng chỉ đạo.