Hà Nam: Đẩy mạnh xã hội hoá phân loại, thu gom và xử lý rác

ThienNhien.Net – Được sự hỗ trợ của Hợp phần Kiểm soát ô nhiễm tại các khu vực đông dân cư nghèo (PCDA); Ngày 18/12/2008 Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nam phối hợp với UBND huyện Kim Bảng tổ chức Hội thảo – Tập huấn: ”Xã hội hoá công tác phân loại, thu gom và xử lý rác thải tại 4 xã, thị trấn: Thi Sơn, Ngọc Sơn, Văn Xá và Thị trấn Quế” tại nhà văn hoá – huyện Kim Bảng- tỉnh Hà Nam.

Tham gia Hội thảo – Tập huấn có cán bộ của Sở Tài nguyên và Môi trường; cán bộ phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thành phố; lãnh đạo UBND và cán bộ địa chính các xã của huyện Kim Bảng; riêng 4 xã thị trấn Thi Sơn, Ngọc Sơn, Văn Xá và Thị trấn Quế – huyện Kim Bảng còn có đại diện của các tổ chức chính trị – xã hội, đoàn thể, trưởng các thôn xóm…

Tại hội thảo, các đại biêu được nghe trình bày về hiện trạng thu gom và quản lý chất thải rắn của tỉnh Hà Nam và vấn đề rác thải nông thôn và kỹ năng phân loại rác thải; Đại diện của các xã đã trao đổi những khó khăn vướng mắc của địa phương trong quá trình thu gom phân loại rác thải, đại diện của các xã đều đưa ra kiến nghị trong thời gian tới các cấp cần tăng cường công tác truyền thông môi trường để nâng cao nhận thức của cộng đồng trong việc xã hội hoá công tác Bảo vệ môi trường.

Qua lớp tập huấn này, các đại biểu đã nắm bắt được quy trình và kỹ năng phân loại rác thải tại nguồn.