Xây dựng Cà Mau thành trung tâm kinh tế biển quan trọng

ThienNhien.Net – Đến năm 2020, Cà Mau sẽ trở thành một tỉnh có kinh tế – xã hội phát triển, đóng góp tích cực vào sự phát triển của vùng đồng bằng sông Cửu Long và cả nước

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Cà Mau đến năm 2020. Theo đó thành phố Cà Mau là đô thị trung tâm của tỉnh và vùng bán đảo Cà Mau, sẽ được tập trung xây dựng thành đô thị loại II và là một trong những trung tâm kinh tế biển của vùng biển Tây Nam Bộ.

Đến năm 2020, tốc độ tăng trưởng GDP bình quân đầu người hàng năm của Cà Mau đạt khoảng 3000 USD. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, đến năm 2020, nông nghiệp chiếm 19,6%, công nghiệp 43,5% và dịch vụ là 36,9%. Kim ngạch xuất khẩu giai đoạn này cũng đạt khoảng 1,8 – 2 tỷ USD/năm.

Phát triển ngành một cách bền vững

Cà Mau sẽ phát triển ngư, nông, lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa đảm bảo nguyên liệu cho công nghiệp chế biến xuất khẩu. Thực hiện sản xuất kết hợp ngư, nông, lâm nghiệp để phát triển bền vững. Giá trị sản xuất nông nghiệp bình quân năm 2020 đạt 60 triệu đồng/ha.

Khôi phục, bảo vệ và phát triển rừng ngập mặn, rừng tràm, trong đó tập trung cho vườn quốc gia Mũi Cà Mau và vườn quốc gia U Minh Hạ.

Về công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, từng bước xây dựng các khu, cụm công nghiệp Khánh An, Hòa Trung… để thu hút đầu tư. Bên cạnh đó, phát triển chế biến thủy sản, nông lâm sản theo hướng tinh chế.

Phát triển mô hình du lịch sinh thái du lịch biển đảo, thực hiện liên kết phát triển du lịch trong nước và quốc tế. Thu hút đầu tư xây dựng các khi du lịch, cơ sở lưu trú, đa dạng hóa các loại hình và sản phẩm du lịch.

Nâng cao đời sống văn hóa – xã hội – y tế

Đến năm 2020, cơ cấu dân số thành thị – nông thôn của Cà Mau là 40% – 60%. Giai đoạn này Cà Mau cũng sẽ hoàn thành phổ cập giáo dục trung học phổ thông. Tỷ lệ lao động xã hội qua đào tạo đạt 60%.

Bên cạnh đó, Cà Mau nâng cao hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, đẩy mạnh xã hội hóa công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Xây dựng và nâng cấp hệ thống bệnh viện, sớm hoàn thành xây dựng Bệnh viện đa khoa tỉnh và bệnh viện chuyên khoa. Phấn đấu năm 2020, bình quân có 6 bác sĩ và 22 giường bệnh/1 vạn dân.

Thực hiện tốt việc giảm nghèo gắn liền với hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng tái nghèo. Phấn đấu đến năm 2020 tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn 2 USD/người/ngày giảm còn dưới 10%.

Quy hoạch cũng nhấn mạnh đến việc đẩy mạnh phát triển hạ tầng kỹ thuật giao thông. Tiến hành đầu tư nâng cấp mở rộng cảng Năm Căn, nạo vét cửa Bồ Đề đáp ứng yêu cầu vận tải bằng đường biển. Mở rộng và nâng cấp cảng hàng không Cà Mau đảm bảo cho máy bay tầm trung hạ, cất cánh. Khôi phục và nâng cấp sân bay Năm Căn phục vụ hoạt động du lịch, dịch vụ dầu khí và kinh tế biển.