Phá rừng vì đâu?

ThienNhien.Net – Thống kê của Cục Kiểm lâm cho biết trong 10 tháng đầu năm đã có 2.747 ha rừng bị phá, trong đó chủ yếu là rừng sản xuất, bị chuyển đổi thành nương rẫy. 36.132 đối tượng vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng, tuy nhiên hầu hết là xử phạt hành chính, chỉ đưa ra xét xử 13 vụ với 12 bị cáo. Mặc dù những con số ấy chưa phản ánh đúng 100% những gì đang diễn ra, nhưng đã đủ để người ta phải ngẫm ngợi về cái vòng luẩn quẩn lâu nay giữa Rừng – Đói nghèo – Luật pháp.

Phá rừng