Đắk Lắk: Nhiều công trình thủy điện nhỏ chưa được quan tâm đến an toàn đập

Nhiều công trình thủy điện nhỏ trên địa bàn Đắk Lắk vẫn chưa được quan tâm đến an toàn hồ, đập (Ảnh: Báo Đắk Lắk)

ThienNhien.Net – Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk vừa thành lập Đoàn liên ngành tiến hành kiểm tra an toàn đập đối với các công trình thủy điện nhỏ trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, Đoàn tiến hành kiểm tra việc thực hiện các văn bản pháp quy liên quan đến quản lý an toàn hồ đập đối với 6 công trình thủy điện của 6 đơn vị, gồm: Thủy điện Ea M’Đoal 2 (Công ty Cổ phần Nguồn Sáng), Thủy điện Krông Hin 2 (Công ty Xây dựng Mê Kông), Thủy điện Ea Kha (Công ty TNHH Hoàng Nguyên), Thủy điện Đray H’linh 1 (Xí nghiệp Thủy điện Đray H’linh), Thủy điện Sêrêpốk 4 (Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Đại Hải) và Thủy điện Ea Tul (Công ty Cổ phần đầu tư phát triển điện Dak Pri).

Trong số này, có 3 công trình được Đoàn liên ngành kiểm tra theo ủy nhiệm của Bộ Công thương, là Thủy điện Ea M’Đoal 2, Thủy điện Ea Kha và Thủy điện Sêrêpốk 4.

Kết quả kiểm tra cho thấy, mới chỉ có duy nhất 1/6 công trình đã thực hiện lắp đặt thiết bị quan trắc đập theo quy định (Thủy điện Sêrêpốk 4). Đối với việc xây dựng đăng ký an toàn đập, báo cáo hiện trạng an toàn đập, đến nay Công ty Xây dựng Mê Kông vẫn chưa thực hiện.

Đối với nội dung kiểm định an toàn đập, Công trình Thủy điện Đray H’linh 1 đã kiểm định lần đầu từ năm 1989, đến nay vẫn chưa thực hiện kiểm định định kỳ theo quy định. Riêng công trình Thủy điện Krông Hin 2 đã cho phát điện từ tháng 6-2006 nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện kiểm định an toàn đập.Ngoài ra, Công ty Xây dựng Mê Kông chưa xây dựng phương án bảo vệ đập; 4 đơn vị chưa xây dựng phương án chống lũ, lụt cho vùng hạ du đập do xả lũ hồ chứa là: Công ty Xây dựng Mê Kông, Xí nghiệp Thủy điện Đray H’linh, Công ty TNHH Hoàng Nguyên và Công ty Cổ phần Nguồn Sáng.

Ngoài ra, Sở Công thương cũng cho biết, qua kiểm tra Đoàn liên ngành phát hiện có 3 đập chứa nước của các thủy điện Ea M’Đoan, Ea Kha và Sêrêpốk 4 bị thấm nước ở mức độ nhẹ, trong phạm vi cho phép theo quy định.